Karaciğer hastalıkları hakkında daha fazla bilgi mi arıyorsunuz?

HCV

Hepatit C

HCV'nin global ve yerel yükü hakkında genel bilgiler, HCV yönetiminde birinci basamak sağlık hizmetinin artan rolü, tanı ve tedavi öncesi değerlendirme, HCV tedavisi ve devam eden sağlık hizmeti, HCV'de hepatit hemşirelerinin rolü anlatılmaktadır.

HBV

Hepatit B

HBV konusunda mevcut bilgilerin kapsamlı özetine ve HBV'li hastaların tarama, tanı ve yönetimine yönelik bilgilere buradan erişebilirsiniz.

N&N

NAFLD ve NASH

Bu bölümün amacı hastalık yükü, basamaklandırma, tanı ve yaşam tarzına yönelik müdahaleler ile çok disiplinli yönetim gibi yönetim yaklaşımları dahil olmak üzere NAFLD ve NASH ile ilgili en güncel verileri özetlemektir.

Hepatic Health

Karaciğer hastalığıyla ilgilenen sağlık meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir bilgi kaynağı

Tedavi sürecinde faydalı bilgilerin

sağlanması

Hepatic Health, farklı uzmanlık alanlarında görev alan sağlık meslek mensuplarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır:

  • Birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları
  • Hepatologlar
  • Endokrinologlar
  • Diabetologlar
  • Hepatit hemşireleri
  • Bağımlılık uzmanları

Karmaşık sorunlar ve yıllık toplantılardan bilimsel güncellemeler dahil olmak üzere HCV, HBV, NAFLD ve progresif fibrozlu NASH’in taraması, değerlendirmesi ve tedavisiyle ilgili tüm konular ele alınmaktadır.

Gilead Ar-Ge Departmanı, kronik hepatit c enfeksiyonu tedavisinin geliştirilmesine ve kronik hepatit b enfeksiyonunun tedavisinin yönetilmesine yardımcı olmuştur. Gilead’ın karaciğer hastalığı araştırmalarının bugünkü odağı, Ar-Ge çalışmalarıyla hastaların tedavisinin iyileştirilmesidir.

Daha Fazla Bilgi İçin

Toolkit

Uzmanlık alanları

Diyabet, obezite, endokrinoloji, bağımlılık, hasar azaltma ve birinci basamak tedaviyi de içeren spesifik alanlarla ilgili karaciğer hastalığı içeriklerini keşfedin.