Küresel çapta viral hepatit eliminasyonu

Küresel olarak, tahmini 71 milyon kişi kronik hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu taşımaktadır ve küratif tedavilere rağmen bu sayı artmaktadır.1,2

Yaklaşık 14 milyon (50’de 1) Avrupalı kronik olarak HCV ile enfektedir – global toplamın yaklaşık %20’si.3 

HCV enfekte olmuş kan ile temas yoluyla geçer ve genellikle aşağıdakiler yoluyla bulaşır:

 • Damar içi madde kullanımı
 • Medikal ekipmanların yetersiz sterilizasyonu
 • Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu.1

Damar içi madde kullanan kişilerde, şırıngalar, iğneler ve diğer enjeksiyon ekipmanlarının paylaşılması nedeniyle HCV edinme riski yüksektir.1

Tahminler, 2015 yılında dünya genelinde 1,75 milyon yeni HCV enfeksiyonu olduğunu ve viral hepatit enfeksiyon kaynaklı ölüm sayısının arttığını göstermektedir.

Şekil 1. 2016’da global hastalık yükü5

2016’da, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) koyduğu hedefe göre 2030

yılına kadar viral hepatiti bir halk sağlığı tehdidi olarak elimine etmeyi hedeflemiştir2.

Önemli kilometre taşları

2014: Yeni sınıf ilaçlar, direkt etkili antiviral ajanlar (DEA’lar) kronik HCV enfeksiyonuyla yaşayan hastalar için bir tedavi olarak pazara sunulmuş ve %90’ın üzerinde tedavi oranları elde edilmiştir.6

DEA’lar aşağıdakilerin azaltılmasına katkı sağlamıştır:7-10

HCV prevalansı

Hastalık ilerlemesi

Ölüm

Mayıs 2016: DSÖ, yeni DEA’ların sağladığı yararları görmüş ve viral hepatit konusunda ilk global stratejisini açıklamıştır.2 Bu stratejiye, 2030’a kadar büyük bir halk sağlığı tehdidi olarak viral hepatitin elimine edilmesi adını vermiştir.

Stratejide, viral hepatit bulaşmasının durdurulduğu ve viral hepatit ile yaşayan herkesin güvenli, uygun fiyatlı ve etkili bakım ve tedaviye erişebildiği bir dünya vizyonu sunulmuştur.2  

Spesifik olarak, stratejide eliminasyon şu şekilde tanımlanmaktadır:2

Yeni HCV enfeksiyonlarında %80 azalma

HCV ile ilişkili mortalitede %65 azalma

Sadece istemek yetmez: Eliminasyona destek sunmadaki rolünüz

Eliminasyon şimdi hiç olmadığı kadar mümkün.

Halen sadece 12 ülke hedefe ulaşma yolunda ilerlemekte olup diğer 18 ülke de eliminasyon hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar, DSÖ eliminasyon hedefini desteklemek için viral hepatitte epidemiyolojik veriler, modelleme araçları ve karar analizleri sunan, Polaris Observatory’den gelen tahminlere dayanmaktadır.11

İlerleme kaydedilmesine karşın daha yapılacak çok şey var. HCV ile yaşayan kişilerin tedavisinde yer alan herkesin bu konuda bir rolü vardır: 

 • Bir sağlık çalışanıysanız, tedavi programlarının taranması ve bu programlara bağlantı sunulması veya tedaviye erişimde sıkıntı yaşayan kişiler için tedavi yöntemlerinin basitleştirilmesi konusunda faydalı olabilirsiniz.
 • Politika yapıcı veya savunucusuysanız, mevcut ulusal planların ilerleyişi konusunda aktif izlemin desteklenmesinde ya da bazı ülkelerde özel bir ulusal plan ihtiyacının dile getirilmesinde önemli bir rol oynayabilirsiniz.
 • HCV ile yaşayan bireylerle çalışıyorsanız, toplumunuzda hastalık hakkında farkındalık yaratabilir ve testlerin yönlendirilmesine yardımcı olabilirsiniz.
 • Sizde veya tanıdığınız birinde HCV olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşun ve gerekli testleri yapın.
 • HCV’ye yakalanma riskinin yüksek olduğu veya tedaviye erişimde sıkıntı yaşayan kişilerle çalışıyorsanız (örn. madde kullanan kişiler), test yapılmasına veya HCV tedavisinin yararlarını anlamasına yardımcı olun ve HCV ile yaşayan kişilere tedavinin ulaştırılması için sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışın.

Birlikte çalışmadıkça eliminasyon gerçekleşmeyecektir – herkesin bu konuda bir rolü vardır ve her eylem DSÖ hedefine doğru ilerlemeye yardımcı olur.

Dünya genelindeki Gilead destekli eliminasyon çabaları

Gilead, DSÖ’nün 2030 yılına kadar dünya genelinde viral hepatiti ortadan kaldırma hedefi için niyetini ve bağlılığını açıklayan mesleki kuruluşlar, hasta destek grupları, geri ödeme kurumları ve sağlık çalışanlarıyla birlikte devletlerin ve ortaklıkların çabalarını etkin bir biçimde desteklemektedir.

Gilead’in HCV ile yaşayan insanlara olan bağlılığının bir parçası olarak, Gilead dünya çapında eliminasyonu desteklemekten gurur duyuyor.12

2016 yılından bu yana Gilead, 41 ülkede, aşağıdakilerde dahil olmak üzere, 110’dan fazla öncü proje ve girişimi destekledi:13

Tedavilere erişime odaklanan 27 araştırmacı-destekli araştırma programı

Tarama ve test ile ilişkili 17’den fazla program

16’dan fazla çalışma ve analiz

Sağlık meslek mensuplarının eğitim ve öğretimlerine odaklanan 10’dan fazla sayıda proje

Gilead; Avrupa, Kamerun, Mısır, Gürcistan, Hindistan, Moğolistan ve Ruanda’da karaciğer hastalıklarına odaklanan kuruluşlara 17 milyon Euro’dan fazla bağışta bulundu.13

Gilead, ihtiyaç sahiplerinin, 130’dan fazla gelişmekte olan ülkedeki ilaçlarımıza erişebilmelerini sağlamak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaktadır – şimdiye kadar bu ülkelerde bir milyondan fazla insan, lisanslı jenerik versiyonlar da dahil olmak üzere Gilead’in HCV ilaçlarından yararlanmıştır.13

Birlikte HCV’yi elimine edebiliriz.

Projeler: Eliminasyon bu ülkelerde gerçekleşiyor

Avustralya

HCV

Avustralya’nın HCV eliminasyonuna yönelik yaklaşımı hakkında bilgiler

İzlanda

HCV

Dünyada HCV’yi elimine eden ilk ülke olma yolunda ilerlemektedir

Moğolistan

HCV

Kaynakların sınırlı olduğu topluluklarda HCV eliminasyonu

DEA, direkt etkili antiviral; HCV, hepatit C virüsü; HIV, insan immün yetmezlik virüsü

Yasal Uyarı:

Bu bilgilerin yayın tarihi itibariyle doğru ve gerçek olduğu düşünülmekle birlikte, yayın tarihinden sonraki koşullarda meydana gelen değişiklikler bilginin doğruluğunu etkileyebilmektedir.

Bu sayfa düzenli olarak güncellenecektir.

Referanslar

 1. World Health Organization (WHO). Media Centre Hepatitis C Fact sheet. July 2018. Available at: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ (accessed February 2019).
 2. World Health Organization (WHO). Global health sector strategy on viral hepatitis 2016–2021.June 2016. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?sequence=1 (accessed February 2019).
 3. World Health Organization (WHO). Hepatitis C in the WHO European Region FACT SHEET. July 2018. Available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/377253/fact-sheet-hepatitis-c-eng.pdf?ua=1 (accessed February 2019).
 4. World Health Organization (WHO). Combating hepatitis b and c to reach elimination by 2030. May 2016. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206453/WHO_HIV_2016.04_eng.pdf?sequence=1 (accessed February 2019).
 5. GBD 2016 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017;390:1151–210.
 6. Solbach P and Wedemeyer H. The New Era of Interferon-Free Treatment of Chronic Hepatitis C. Viszeralmedizin 2015;31:290–6.
 7. Olafsson S, et al. Treatment as Prevention for Hepatitis C (TraP Hep C) – a nationwide elimination programme in Iceland using direct-acting antiviral agents. J Intern Med 2018;283:500–7.
 8. Turnes J, et al. Value and innovation of direct-acting antivirals: long-term health outcomes of the strategic plan for the management of hepatitis C in Spain. Rev Esp Enferm Dig 2017;109:809–17.
 9. Carrat F, et al. Clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C after direct-acting antiviral treatment: a prospective cohort study. Lancet 2019. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32111-1 (erişim tarihi: 02.12.2020).
 10. Duberg S-F, et al. The future disease burden of hepatitis C virus infection in Sweden and the impact of different treatment strategies. Scand J Gastroenterol 2015;50:233–44.
 11. The POLARIS Observatory. Available at: https://cdafound.org/polaris/ (accessed February 2019).
 12. Sajed N, et al. Support of Global Efforts Toward Elimination of Hepatitis C Virus. Poster #28 presented at the International Viral Hepatitis Elimination Meeting (IVHEM 2017), Amsterdam, The Netherlands. Available at: https://gilead.com/-/media/files/pdfs/other/hcv%20infographic.pdf?la=en (accessed February 2019).
 13. Gilead Sciences. Data on file, 2019.

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz