İzlanda’da Hepatit C Yükü

1994’te İzlanda’da gerçekleştirilen bir çalışmada, HCV’nin İzlanda’da “yeni tanınan, kan yoluyla bulaşan hastalık” olduğu bildirilmiş ve İzlandalı damar içi madde kullanıcıları arasında HCV prevalansının oldukça yüksek olduğu gösterilmiştir. Tespit edilen 152 IV madde kullanıcısının 95’inin (%63) HCV’ye karşı antikorlara sahip olduğu gösterilmiştir.

Şekil 2. 1991- 2015 döneminde İzlanda’da tanının konulduğu yıldan itibaren HCV insidansı ve yıllık vaka sayısı2

İzlanda, ülke çapında bir HCV eliminasyon programı için eşsiz bir pilot ortam sunmaktadır:4

Çok az göç alan “kapalı bir sistem”

Tüm yeni HCV vakalarını takip eden, klinik sonuçların ve hastalık yükünün uzun süreli izlenmesine olanak sağlayan ulusal bir sağlık sistemi

Gilead, ulusal ölçekte eliminasyona destek olmaktan gurur duyar. Gilead, HCV testi yapılmasına ve tedavisine öncelik veren devletin gösterdiği çabaları aktif olarak desteklemektedir. Birlikte, HCV tarihini yazmaya yardımcı olmak için İzlanda’daki eliminasyonu destekliyoruz.2,4–7

TraP Hep C Çalışması – Hepatit C’nin önlenmesi ve tedavisi: ülke çapında eliminasyon programı2

TraP Hep C çalışmasının amaçları:

  • Çalışmanın başlatılmasından sonraki üç yıl içinde İzlanda’da ihtiyacı olan herkes için HCV tedavisini başlatmak2,7,8

  • DSÖ’nün 2030 yılına kadar HCV eliminasyonu hedefinden önce, popülasyonda yurt içi HCV insidansını %80 azaltmak2

TraP projesi bilgileri:

TraP Hep C Çalışması, ülke çapında bir programdır. İzlanda Sağlık Bakanlığı ve Gilead arasında, direkt etkili antivirallere (DAA) evrensel erişim sağlayarak, İzlanda’da HCV ile enfekte olan tüm insanların tedavisi için bir işbirliği.2

Şekil 2: TraP Hep C Çalışmasının Fazları

Olaffson, et al, 2018 çalışmasından uyarlanmıştır.

Program ayrıca virüs tanısı konulan kişilere eğitim ve izlem imkanı da sunmaktadır.2

Vakaların erken tespit edilmesi ve damar içi madde kullanan kişiler (PWID), ilerlemiş karaciğer hastalığı olan kişiler ve mahkumlar gibi bulaşma veya hastalık ilerlemesi riski yüksek olan kişilerin hızlı bir şekilde tedavi edilmesi önemli bir husustur.2

Çalışmada yeni HCV vakaları takip edilmekte ve kısa ve uzun süreli klinik sonuçlar, hastalık yükü ve uzun süreli sağlık sağlık hizmeti maliyeti izlenmektedir.2

İlk katılımcı Ocak 2016’da programa girmiş olup tüm katılımcılar 2018 sonu itibarıyla tedavi edilmiştir.5

Bu programla, İzlanda’nın DSÖ’nün HCV eliminasyonu hedefine 2030’dan önce ulaşması beklenmektedir.2,7

TraP projesi sonuçları (şimdiye kadar)

TraP Hep C projesi HCV ile yaşayan bireyler ve toplum tarafından iyi karşılanmıştır. İzlanda’da edinilen deneyim, ülke çapında iyi organize edilmiş bir yaklaşımla PWID’ler dahil enfekte bireylerin büyük bir bölümünün kısa bir süre içinde tedaviye başlayabileceğini göstermektedir.5,6

Uygulanan program, PWID’ler arasında HCV prevalansı ve insidansında azalmaya neden olmuştur.5

Şekil 3. 2018 itibarıyla TraP Hep C çalışmasında PWID’lerde HCV viremi prevalansı5

Gottfredsson M, 2018 çalışmasından uyarlanmıştır

Korunma olarak tedavi, PWID’lerde HCV bulaşının önlenmesinde başarılı bir yaklaşımdır. Bu çalışmalarla, İzlanda’nın DSÖ’nün HCV eliminasyonu hedefine 2030’dan önce ulaşması beklenmektedir.2

 

DEA, direkt etkili antiviral; HCV, hepatit C virüsü; IV, intravenöz; PWID, enjeksiyonla uyuşturucu kullanan kişiler; TraP Hep C, Hepatit C için Korunma olarak Tedavi; DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü

Yasal Uyarı: Bu bilgilerin yayın tarihi itibarıyla doğru ve gerçek oldukları düşünülmekle birlikte, yayın tarihinden sonraki koşullarda meydana gelen değişiklikler bilginin doğruluğunu etkileyebilmektedir.

Bu sayfa düzenli olarak güncellenecektir.

İlişkili içerik

Marjinalize edilmiş popülasyonlar

HCV

Avustralya’da marjinalize edilmiş popülasyonlara ulaşmaya odaklanan yenilikçi eliminasyon çalışmaları hakkında bilgiler

Kaynağı sınırlı koşullar

HCV

Moğolistan Arkhangai eyaletindeki eliminasyon çalışmaları hakkında bilgiler

Referanslar

  1. Rockstroh J. Summary from EASL 2018 for Hepatitis C (HCV). HCV in 2018: Success stories and remaining challenges? Available at: https://www.natap.org/2018/EASL/EASL_93.htm (accessed March 2019).
  2. Olafsson S, et al. Treatment as Prevention for Hepatitis C (TraP Hep C) – a nationwide elimination programme in Iceland using direct-acting antiviral agents. J Intern Med 2018;283:500–507.
  3. Love A and Stanzeti B. Hepatitis C virus infection in Iceland: a recently introduced bloodborne disease. Epidemiol Infect 1994;113:529–536.
  4. Sajed N, et al. Support of global efforts toward elimination of hepatitis C virus. Poster #28 presented at the International Viral Hepatitis Elimination Meeting (IVHEM 2017), Amsterdam, The Netherlands. Available at: https://gilead.com/-/media/files/pdfs/other/hcv%20infographic.pdf?la=en (accessed March 2019).
  5. Gottfredsson M. Preliminary results from the Treatment as Prevention for Hepatitis C (TraP HepC) program in Iceland. Presented at the HIV and Hepatitis Nordic Conference 2018, Stockholm, Sweden.
  6. Olafsson S. Trap HepC (Treatment as prevention for hepatitis C in Iceland): An update. Poster presented at Stockholm Liver Week 2017, Stockholm, Sweden.
  7. Olafsson S. Implementation of a successful treatment program for hepatitis C presented at the HIV and Hepatitis Nordic Conference 2018, Stockholm, Sweden.
  8. Olafsson S, et al. Treatment as Prevention for Hepatitis C in Iceland (TraP HepC). Real-world experience from a nationwide elimination program using direct acting antiviral agents. EASL 2017. Available at: https://www.natap.org/2017/EASL/EASL_121.htm (accessed March 2019).

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz