2016’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2030 yılına kadar bir halk sağlığı tehdidi olan HCV enfeksiyonunu ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Hedefler şöyledir:5

HCV enfeksiyonlarında %80 azalma

HCV ile ilişkili mortalitede %65 azalma

HCV’li hastaların %90’ına tanı konması

HCV’li hastaların %80’inin tedavi edilmesi

İyi tolere edilen, ağızdan alınan doğrudan etkili antiviral ajanların (DEAs) geliştirilmesi; özellikle HCV ile ilişkili mortalite ve morbiditenin eliminasyonuna yönelik global çabaları anlamlı bir şekilde kolaylaştırma potansiyeline sahiptir.4,6,7 DEA’ların geliştirilmesi, DSÖ kılavuzlarında hangi tedavilerin ne zaman kullanılacağı konusunda değişiklikler yapılmasına yol açmıştır. Güncel kılavuzlar şunları önermektedir:8

Hastalığın evresinden bağımsız olarak, 12 yaş veya üstü HCV enfeksiyonu tanısı almış tüm hastalara tedavi sunulması* ve

18 yaş ve üstü kronik HCV enfeksiyonu olan hastaların tedavisinde pan-genotipik DEA rejimlerinin kullanılması

*Gebe kadınlar hariç.

Kılavuz Geliştirme Grubu, pan-genotipik rejimleri, altı majör HCV genotipinde >%85 kalıcı virolojik yanıt (KVY) oranını sağlayan rejimler olarak tanımlamıştır.

DSÖ, “herkesi tedavi etme” yaklaşımını ve pan-genotipik DEA rejimlerinin benimsenmesini kolaylaştırmak için basitleştirilmiş hizmet sunumu modelleriyle toplum temelli HCV yönetimi şunları içerir:8

 • HCV enfeksiyonunun eliminasyonu için kapsamlı ulusal planlama
 • Tedavinin bütün aşamalarında basit ve standart algoritmaların kullanılması
 • Hepatit test ve tedavisinin diğer hizmetlerle bütünleştirilmesi
 • Test, bakım, tedavi ve korunma arasındaki bağlantıları güçlendirmeye yönelik stratejiler
 • Görev paylaşımıyla desteklenen merkezi olmayan hizmetler
 • Damgalama ve ayrımcılığı ele almak, hassas veya dezavantajlı popülasyonlara ulaşmak için toplum katılımı ve akran desteğ 
 • İlaçların ve tanıya yönelik araçların etkin biçimde edinilmesi ve tedarik yönetimi
 • Bireysel bakım kalitesini ve tedavi basamaklarını izleyen veri sistemleri

Referanslar

 1. European Union HCV Collaborators. Hepatitis C virus prevalence and level of intervention required to achieve the WHO targets for elimination in the European Union by 2030: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2:325–336.
 2. The Polaris Observatory HCV Collaborators. Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study. Lancet Gastro Hepatol 2017;2:161-176.
 3. Hajarizadeh B, et al. Epidemiology and natural history of HCV infection. Nature reviews Gastroenterology & hepatology 2013;10:553-562.
 4. Gane E, et al. Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) infection disease burden – volume 2. Journal of viral hepatitis 2015;22(Suppl 1):46-73.
 5. World Health Organization. Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. June 2016. Available at: https://www.who.int/hepatitis/strategy2016-2021/ghss-hep/en/ (accessed January 2019).
 6. Wedemeyer H, et al. Estimates on HCV disease burden worldwide—filling the gaps. J Viral Hepat 2015;22(suppl 1):1–5.
 7. Nahon P, et al. Eradication of hepatitis C virus infection in patients with cirrhosis reduces risk of liver and non-liver complications. Gastroenterology 2017;152:142–56.
 8. World Health Organization. Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection 2018. Available at: https://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-guidelines-2018/en/ (accessed January 2019).

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz

TR-HBV-2020-05-0001 Hazırlanma Tarihi: Kasım 2020