Hastalığın Önlenmesi

Uluslararası


Dünya Sağlık Örgütü

Kronik hepatit B enfeksiyonunun önlenmesi, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2015

Buraya tıklayın

 

Dünya Hepatit Birliği

Dünya Hepatit Birliğinin 99-2020 Stratejik Planı – Eksik Milyonların Bulunması – farkındalığı artırmak, ulusal test politikalarını etkilemek ve insanları tarama yapmaya ve/veya teşhis edilmemiş hastalığı bulma yolunda destek olmaya teşvik etmek amacıyla yapılan küresel kampanya.

Buraya tıklayın

 

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi

EU/EAA 2018 seçili popülasyon gruplarında hepatit B ve C epidemiyolojisi 2018

Buraya tıklayın

 

EU/EAA 2018 HIV, hepatit B ve C testleri konusunda kamu sağlığı kılavuzu, 2018

Buraya tıklayın

 

Kılavuz: Hapishane koşullarında kan yoluyla bulaşan virüslerin önlenmesi ve kontrolü, 2018

Buraya tıklayın

 

EU/EAA 2017 hepatit B ve C test faaliyetleri, ihtiyaçları ve öncelikleri, 2017

Buraya tıklayın

Fransa


Fransa Ulusal Sağlık Akreditasyon ve Değerlendirme Ajansı

Fikir birliği toplantısı – HBV virüsüne karşı aşılar – öneriler

Buraya tıklayın

 

Fransa Halk Sağlığı İzleme Enstitüsü

Hepatit B ve C: Gözetim ve önleme

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

HBV ve HCV virüsü ile enfekte hastalara destek

Buraya tıklayın

Almanya


Ulusal Sağlık Enstitüsü

Hepatit B kalite standartları: Sağlık ve sosyal bakımda kalitenin iyileştirmesi için öncelikli alanlar

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü

EU / EEA 2018   HIV, hepatit B ve C ile ilgili halk sağlığı hakkında kısa kılavuz

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü

Kronik hepatit B enfeksiyonunun önlenmesi, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2017

Buraya tıklayın

İtalya


HepC Onlus Derneği

Kronik Hepatit B: Tanı, tedavi ve önlemeye ilişkin DSÖ kılavuzları

Buraya tıklayın

 

Sağlık Bakanlığı – Hepatit B ve C çalışma grubu

Viral hepatit B ve C’nin önlenmesine yönelik ulusal plan

Buraya tıklayın

 

Bölgesel Sağlık Ajansı – Toskana

Kronik Hepatit B olan bir hasta nasıl tedavi edilir, bakımı nasıl yapılır ve hastalığı nasıl önlenir?: Yeni DSÖ kılavuzu

Buraya tıklayın

İspanya


Katalan Karaciğer Hastalıkları Derneği

HBV’nin bulaşmasının önlenmesi

Buraya tıklayın

 

Elsevier – Integral Medicine Journal

Kronik hepatit B – epidemiyoloji, bulaşma ve önleme

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit epidemiyolojisi ve önleme

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü

Viral hepatitin önlenmesi ve kontrolü: Küresel faaliyet

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE)

Hepatit B Kalite Standartları: Sağlık ve sosyal bakımda kalitenin iyileştirmesi için öncelikli alanlar

Buraya tıklayın

Tarama ve tanı

Uluslararası


Dünya Sağlık Örgütü

Kronik hepatit B enfeksiyonunun önlenmesi, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2015

Buraya tıklayın

 

Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (AASLD)

Kronik Hepatit B’nin Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi ile ilgili Güncellemeler: AASLD 2018 Hepatit B Kılavuzu

Buraya tıklayın

 

Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL)

Hepatit B virüsü enfeksiyonunun yönetimi için EASL Klinik Uygulama Kılavuzları, 2017

Buraya tıklayın

Fransa


Fransa Ulusal Sağlık Akreditasyon ve Değerlendirme Ajansı

Dépistage de l’hépatite B/ Hepatit B taraması

Buraya tıklayın

 

Hepatit B tarama stratejisinde Hasta Başı Testleri (POCT) bilgi formu

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Hepatit B ve C tanı algoritmaları

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit B ve C biyolojik tarama stratejileri

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

Almanya


Avrupa Klinik AIDS Derneği

Hepatit B Enfeksiyonları Tedavisi için Avrupa Klinik AIDS Derneği Kılavuzları, 2017

Buraya tıklayın

 

Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

Kronik Hepatit B’nin Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi ile ilgili Güncellemeler: AASLD 2017 Hepatit B Kılavuzu

Buraya tıklayın

 

Alman AIDS desteği

Başlangıç Değerlendirme Aracı

Buraya tıklayın

 

Kronik hepatit B enfeksiyonunun önlenmesi, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2017

Buraya tıklayın

 

Alman karaciğer desteği

Hepatit B ve C testleri: enfeksiyon riski olan kişiler, 2017

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü (RKI)

Hepatit B ve C testleri: Enfeksiyon riski olan kişiler, 2017

Buraya tıklayın

İtalya


İtalya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

HBV enfeksiyonu tedavisi: İtalya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği dokümantasyonu

Buraya tıklayın

 

İtalya Tanı Merkezi

Hepatit B virüsü, serolojik belirteçler

Buraya tıklayın

 

Online Lab Testleri – AACC’den bir italyan versiyonu laboratuvar tıbbından daha iyi bir sağlık

Online Lab Testleri  – Bir güven köşesi – Hepatitis B

Buraya tıklayın

İspanya


Katalan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Hepatit B tanısı: Enfekte olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?: Hepatit B testleri. Tarama.

Buraya tıklayın

 

HBV ve HCV taramasına yönelik DSÖ kılavuzu

Buraya tıklayın

 

Dünya Gastroenteroloji Örgütü

Dünya Gastroenteroloji Örgütü global kılavuzu – Hepatit B (HBV tanı ve izlem; tedavi; HBV’ye karşı aşılama)

Buraya tıklayın

 

Online Lab Testleri – AACC’den bir ispanyol versiyonu laboratuvar tıbbından daha iyi bir sağlık

Online Lab Testleri  – Bir güven köşesi – Hepatitis B

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE)

Hepatit B ve C testleri: enfeksiyon riski olan kişiler, 2013

Buraya tıklayın

 

Başlangıç değerlendirme aracı, 2012

Buraya tıklayın

Tedavi kılavuzları

Uluslararası


Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Karşı Uluslararası Birliği (IUSTI)

Cinsel sağlık koşullarında hepatit B ve C enfeksiyonlarının taranması, önlenmesi ve başlangıç yönetimi için Avrupa Kılavuzları, 2017

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü

Kronik hepatit B enfeksiyonunun önlenmesi, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2015

Buraya tıklayın

 

Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (AASLD)

Kronik Hepatit B’nin Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi ile ilgili Güncellemeler: AASLD 2018 Hepatit B Kılavuzu

Buraya tıklayın

 

Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL)

Hepatit B virüsü enfeksiyonunun yönetimi için EASL Klinik Uygulama Kılavuzları, 2017

Buraya tıklayın

 

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi

EU /EAA 2018,  HIV, hepatit B ve C testleri konusunda kamu sağlığı kılavuzu

Buraya tıklayın

Yerel


T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı 2018-2023

Buraya tıklayın

 

TKAD (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği)

VHSD (Viral Hepatitle Savaşım Derneği)

Ulusal Hepatit B Yol Haritası

Buraya tıklayın

Fransa


Fransa Ulusal Sağlık Akreditasyon ve Değerlendirme Ajansı

Uzun süreli olarak yararlar – Kronik hepatit B

Buraya tıklayın

 

Kılavuz: Uzun süreli durum – Kronik Hepatit B

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

Almanya


Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

Hepatit B virüsü enfeksiyonunun profilaksisi, tanısı ve tedavisi – Almanca kılavuz

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Avrupa Komisyonu

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yönelik politikalar

Buraya tıklayın

 

Ulusal Sağlık – Almanya

Hepatit B: kılavuz, veri ve analiz, 2018

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit yönetimi için Almanca kılavuzlar

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü

Cinsel sağlık alanında hepatit B enfeksiyonlarının taranması, önlenmesi ve başlangıç tedavisi için Almanca kılavuzlar

Buraya tıklayın

 

Hepatit B ve D (kronik): tanı ve yönetim, 2017

Buraya tıklayın

 

EU/EAA 2018 HIV, Hepatit B ve C konusunda Kamu Sağlığı Kılavuzu,

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü

Kronik hepatit B ve C enfeksiyonunun önlenmesi, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2015

Buraya tıklayın

İtalya


İtalya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

HBV enfeksiyonu tedavisi: İtalya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği dokümantasyonu

Buraya tıklayın

 

Kronik hepatit B ve hepatit C virüsü olan hastanın pratisyen ve hepatoloğu arasında paylaşılan bir yönetim modeli için pratik endikasyonlar.

Buraya tıklayın

 

Bölgesel Sağlık Ajansı – Toskana

Kronik Hepatit B olan bir hasta nasıl tedavi edilir, bakımı nasıl yapılır ve hastalığı nasıl önlenir?: Yeni DSÖ kılavuzu

Buraya tıklayın

İspanya


EASL – Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

EASL 2017 yeni klinik uygulama kılavuzları

Buraya tıklayın

 

Sağlık, Sosyal Politika ve Eşitlik Bakanlığı

Birinci Basamak Tedavi – Kronik hepatit B’de iyi klinik uygulama kılavuzu

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


İngiliz Cinsel Sağlık ve HIV Derneği

2015 BASHH Viral Hepatit yönetimi için Ulusal Kılavuzların ara güncellemesi (2017)

Buraya tıklayın

 

Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE)

Hepatit B (kronik): Tanı ve yönetimi, 2017

Buraya tıklayın

 

Kamu Sağlığı İngiltere

Hepatit B: Kılavuz, veri ve analiz, 2018

Buraya tıklayın

HBV’li hastalar için bilgiler

Uluslararası


Dünya Sağlık Örgütü

Hepatitis B fact sheet

 

ELPA (Avrupa Karaciğer Hastaları Derneği)

Bu dernek, 2004 yılında 10 Avrupa ve Akdeniz ülkesinden 13 hasta grubunun birleşmesiyle kurulmuştur.

Buraya tıklayın

Fransa


Fransa Ulusal Sağlık Akreditasyon ve Değerlendirme Ajansı

Kılavuz: Uzun süreli durum – Hastalığınızın yönetimi, kronik hepatit B – kronik hepatit B ile yaşamak

Buraya tıklayın

 

Hepatit ve koenfeksiyonlar – forum

Hepatit ve koenfeksiyonlar – forum

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

 

SOS Hepatit Federasyonu: Hepatit ve Karaciğer hastalıkları

Hepatit ile yaşamak

Buraya tıklayın

Almanya


Alman karaciğer ve hepatit destek grupları

Karaciğer hastaları ve hasta yakınları için destek grubu

Buraya tıklayın

 

Karaciğeriniz sağlıklı mı? – internet dahiliye uzmanı

Buraya tıklayın

 

Ücretsiz indirilebilen Almanca yayınlar

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Hepatit B için Online Danışman – Genel

Hepatit B hakkında hasta bilgilendirmesi

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü

Hepatit B testleri ve aşılar dahil HBV hastaları için bilgiler

Buraya tıklayın

İtalya


HepC Onlus derneği

EpaC – hepatit ve karaciğer hastalığı olan hastalar için portal – Epatite B

Buraya tıklayın

 

İtalya Sağlık Bakanlığı

Hepatit B – Sağlık Bakanlığı

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit – Hepatit B (EPICENTRO: Halk sağlığı epidemiyolojisi portalı)

Hepatit B epidemiyolojisi hakkında bilgiler

Buraya tıklayın

İspanya


Katalan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Hepatit B hakkında bilgiler

Hepatit B ile yaşamak – kişisel bakım ve yaşam kalitesi

Buraya tıklayın

 

HBV virüsü enfeksiyonunun doğal seyri

Buraya tıklayın

 

Hepatitis B sonucu pozitif, şimdi ne yapmalıyım?

Buraya tıklayın

 

Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü

Sağlık bilgileri – hepatit B

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


British Liver Trust

British Liver Trust, ücretsiz olarak indirilebilecek çeşitli yayınlar sunmaktadır.

Buraya tıklayın

 

Önemli yayınlar birkaç farklı dile tercüme edilmiştir:

Buraya tıklayın

Yardım Hattı: 0800 652 7330

 

Birleşik Krallık Karaciğer ve Hepatit Destek Grupları

Buraya tıklayın

 

Hepatit B Derneği

Dünya genelinde hepatit B’den etkilenenler için tedavi bulma ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

– Bilgi formları

– Online destek grupları

– Video galerisi

Buraya tıklayın

 

Hepatitis B Positive Trust

Birleşik Krallık’ta ulusal bir yardım hattı ile birlikte HBV hastaları için bilgilendirme

Hepatit B testleri ve aşıları

Buraya tıklayın

 

Hepatitis Scotland

Hepatit B’ye maruz kalan veya bu hastalıktan etkilenenler için kolayca erişilebilir bilgiler

Buraya tıklayın

 

NHS

Hepatit B hakkında genel hasta bilgilendirmesi

Buraya tıklayın

 

Kamu Sağlığı İngiltere

Bebeğinizi hepatit B’den koruma broşürü

Buraya tıklayın

Sağlık çalışanlarına  yönelik kaynaklar

Uluslararası


Dünya Sağlık Örgütü

Hepatit B bilgi formu

Buraya tıklayın

 

Global hepatit raporu 2017

Buraya tıklayın

 

Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL)

iLiver uygulaması, 26’dan fazla farklı karaciğer hastalığı alanında güncel klinik öneriler ve bilgiler sunan, EASL tarafından incelenmiş bir başucu kaynağıdır.

Buraya tıklayın

 

HEPscreen

Avrupa Birliği’nde göçmenler arasında hepatit B ve C taraması

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa

DSÖ Avrupa bölgesinde hepatit ile ilgili bilgilendirme

Buraya tıklayın

Fransa


Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

Almanya


Karaciğer tanısına yönelik uygulamalar

Charisma uygulaması, sağlık, tanı ve tedaviler hakkında bilgiler sunmaktadır.

Buraya tıklayın

 

iLiver uygulaması, 26’dan fazla farklı karaciğer hastalığı hakkında güncel klinik öneriler ve bilgiler sunan, EASL tarafından incelenmiş bir başucu kaynağıdır.

Buraya tıklayın

Not: Hep iChart (Liverpool Drug Interactions Group) uygulaması, iTunes veya Google Play Store üzerinden indirilebilir.

 

Alman Karaciğer Derneği

HEP ilaçlarıyla etkileşimler

Buraya tıklayın

 

Bilgi formları ve raporlar

Hepatit B bilgi formu

Buraya tıklayın

 

Kamu Sağlığı Almanya

Fibro Scan, hepatit B ve C hastalarında noninvaziv tanı ve tedaviye olanak sağlar.

Buraya tıklayın

 

Green book for a healthy future – uzun süreli olarak Avrupa sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde gelişmesini amaçlamaktadır.

Buraya tıklayın

 

Sağlık meslek mensupları

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü

Global Hepatit Raporu 2017

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa

DSÖ Avrupa bölgesinde hepatit ile ilgili bilgilendirme

Buraya tıklayın

İtalya


İtalya Sağlık Bakanlığı

Viral Hepatit B ve C’nin önlenmesine yönelik ulusal plan

Buraya tıklayın

 

Bölgesel Sağlık Ajansı – Toskana

Kronik Hepatit B olan bir hasta nasıl tedavi edilir, bakımı nasıl yapılır ve hastalığı nasıl önlenir?: Yeni DSÖ kılavuzu

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit – Hepatit B (EPICENTRO: Halk sağlığı epidemiyolojisi portalı)

Viral hepatit – epidemiyoloji

Buraya tıklayın

İspanya


EASL – Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

EASL yeni klinik uygulama kılavuzları

Buraya tıklayın

 

Sağlık, Sosyal Politika ve Eşitlik Bakanlığı

Birinci Basamak Tedavi – Kronik Hepatit B’de iyi klinik uygulamalar

Buraya tıklayın

 

İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

AEEH (İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği) HBV virüsü enfeksiyonunun tedavisi konusunda fikir birliği belgesi (2012)

Buraya tıklayın

 

Klinik uygulama kılavuzları (İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği)

Buraya tıklayın

 

Hepatoloji beyaz kitap – İspanya

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


British Liver Trust

Love Your Liver Karaciğer Farkındalık Kampanyası

Buraya tıklayın

 

Kamu Sağlığı İngiltere

The Green Book

Buraya tıklayın

 

Liverpool Üniversitesi

HEP İlaç Etkileşimleri

Buraya tıklayın

Not: Hep iChart (Liverpool Drug Interactions Group) uygulaması, iTunes veya Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Hesaplayıcılar ve tarama araçları

Uluslararası


AUDIT Alkol Tüketimi Soruları (AUDIT-C)

Buraya tıklayın

 

AST – Trombosit Oranı İndeksi (APRI) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

CAGE Alkolizm Tespiti Anketi

Buraya tıklayın

 

Siroz Mortalitesi için Child-Pugh Skoru

Buraya tıklayın

 

Kreatinin Klirensi (CrCl) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

MELD Skoru (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli)

Buraya tıklayın

Fransa


Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Child Pugh Skoru

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Siroz ölçeği

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Skoru

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Glasgow veya Osborne Skoru

Buraya tıklayın

 

MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) Skoru

Buraya tıklayın

 

NAFLD Skoru

Buraya tıklayın

 

APRI Skoru

Buraya tıklayın

Almanya


AST – Trombosit Oranı İndeksi (APRI) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

AUDIT Alkol Tüketimi Soruları (AUDIT-C)

Buraya tıklayın

 

VKİ Sağlıklı Kilo Hesaplayıcısı (NHS)

Click here

 

CAGE Alkolizm Tespiti Anketi

Buraya tıklayın

 

Siroz Mortalitesi için Child-Pugh Skoru

Buraya tıklayın

 

Kreatinin Klirensi (CrCl) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

eGFR Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) Skoru

Buraya tıklayın

İtalya


Audit Alkol Soruları

Buraya tıklayın

 

APRI Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

VKİ Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

CAGE Alkolizm Tespiti Anketi

Buraya tıklayın

 

Kreatinin Klirensi

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

eGFR hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

MELD Skoru (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli)

Buraya tıklayın

İspanya


Aktif bir kişi misiniz?

Buraya tıklayın

 

AST – Trombosit Oranı İndeksi (APRI) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

AUDIT Alkol Tüketimi Soruları (AUDIT-C)

Buraya tıklayın

 

Otoimmün hepatit skoru hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

VKİ Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Child-Pugh Skoru

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Yağlı Karaciğer İndeksi Hesaplayıcı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Glasgow alkolik hepatit skoru

Buraya tıklayın

 

İnsülin direnci indeksi hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Tüketiminizi bilin

Buraya tıklayın

 

Maddrey skoru hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli

Buraya tıklayın

 

NAFLD hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

NAFLD Hesaplayıcıları (APRI indeksi, NAFLD fibroz skoru, Fibroz 4 skoru, Relación AST/ALT dahildir)

Buraya tıklayın

 

Viral Hepatit Risk Değerlendirmesi

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


VKİ Sağlıklı Kilo Hesaplayıcısı (NHS)

Buraya tıklayın

Sürekli Tıbbi Eğitim

Uluslararası

Clinical Care Options

Medical education materials, conference coverage and opinion pieces dealing with the management of viral hepatitis

Buraya tıklayın

 

European Association for the Study of the Liver (EASL)

The EASL LIVERTREETM

EASL members have access to the LiverTree, an online medical educational resource designed by hepatologists for hepatologists.

Click here

 

LiverLearning®

LiverLearning® is the official eLearning portal of AASLD. Users can access educational resources by categories, content type, and events – including videos and slide decks.

Click here

 

European Centre for Disease Prevention and Control

Training on infection control in the EU/EEA

Click here

Fransa


Ministries of Social Affairs and Health

Management of people infected with hepatitis B or C

Buraya tıklayın

Almanya


Clinical care options

Medical training materials, conference reports and opinion papers dealing with the management of viral hepatitis

Buraya tıklayın

 

European Center for Disease Prevention and Control

Anti-infection training in the EU / EEA

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Learning to live in Berlin

Life Learning Berlin gives users access to educational resources by category, content type, and event – including videos and slide decks

Buraya tıklayın

 

Medical training

European Association for the Study of the Liver (EASL)

The EASL LIVERTREETM

EASL members have access to the LiverTree, an online educational resource for medical purposes developed by hepatologists for hepatologists.

Buraya tıklayın

 

Online advice on substance abuse and health

Online advice on substance abuse and associated health

Buraya tıklayın

İspanya


Ministry of Health, Social Politics and Equality

Primairy Care – Good clinical practice in chronic hepatitis B

Buraya tıklayın

 

Spanish association for the study of the liver

Hepatology White Book Spain

Buraya tıklayın

İtalya


Italian association for the study of the liver

National scientific association for the study of the liver

Buraya tıklayın

 

Italian foundation for hepatology research

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


Royal College of General Practitioners (RCGP)

RCGP Substance Misuse and Associated Health (SMAH) alcohol certificate course.

Click here

Ulusal ve uluslararası politikalar

Uluslararası


World Health Organization

Combating hepatitis B and C to reach elimination by 2030

Click here

 

The time to cure hepatitis B is now – Promoting global collaboration in HBV cure research

Click here

 

ACHIEVE (Associations Collaborating on Hepatitis to Immunize and Eliminate the Viruses in Europe)

A collaboration of organisations including: the European Liver Patients’ Association (ELPS); EASL International Liver Foundation, World Hepatitis Alliance; Hepatitis B and C Policy Association; European Aids Treatment Group (EATG); Correlation Network; Viral Hepatitis Prevention Board and ISGlobal, University of Barcelona.

Click here

 

Fransa


French National Agency for Accreditation and Evaluation in Health

To improve the screening for viral hepatitis B and C

Click here

Almanya


Health Germany

Acute Hepatitis B (Germany): Annual Report 2017

Click here

 

Institute for Advanced Studies

Cooperation in hepatitis to immunize and eliminate viruses in Europe

Click here

 

Ministry of Health

Combating hepatitis B and C by the year 2030

Click here

 

Robert Koch Institute

Hepatitis B and C: Local surveillance standards

Click here

İtalya


Italian Ministry of Health

National plan for viral hepatitis B and C prevention

Click here

 

Regional Health Agency – Tuscany

How to prevent, treat and cure a person with chronic Hepatitis B: new WHO guidance

Click here

İspanya


Alliance for the elimination of viral hepatitis in Spain

Information about Hepatitis B

Click here

 

World Health Association

Global strategy of the Health sector against viral hepatitis 2016-2021 – towards the end of viral hepatitis

Click here

Birleşik Krallık


Surveillance standards for the follow up of hepatitis B and C by local health protection teams

Hepatitis B and C: local surveillance standards

Click here

 

Public Health England

Acute hepatitis B (England): annual report for 2017

Click here

İlişkili içerik

Hepatitis B

HBV

HBV yükü, önleme, tanı ve yönetimi dahil Hepatit B hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz