Hastalığın Önlenmesi

Uluslararası


Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi

EU/EAA 2018 seçili popülasyon gruplarında Hepatit B ve C epidemiyolojisi

Buraya tıklayın

 

EU/EAA 2018 HIV, Hepatit B ve C testleri konusunda kamu sağlığı kılavuzu

Buraya tıklayın 

 

Kılavuz özeti : Hapishane koşullarında kan yoluyla bulaşan virüslerin önlenmesi ve kontrolü, 2018

Buraya tıklayın 

 

EU/EAA 2017 Hepatit B ve C test faaliyetleri, ihtiyaçları ve öncelikleri

Buraya tıklayın 

 

Fransa


Fransa Halk Sağlığı Sürveyansı Enstitüsü

Hepatit B ve C: Sürveyans ve önleme

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

HBV veya HCV virüsü ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

Almanya


Avrupa Komisyonu

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yönelik politikalar

Buraya tıklayın

 

Alman karaciğer desteği

Hepatit B ve C testleri: enfeksiyon riski olan kişiler, 2017

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit yönetimi için Alman kılavuzları

Buraya tıklayın

 

AB’de Hepatit C test faaliyetleri, ihtiyaçları ve öncelikleri

Buraya tıklayın

 

AB’de Hepatit C test faaliyetleri, ihtiyaçları ve öncelikleri

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü

EU/EAA 2018 HIV, hepatit B ve C ile ilgili halk sağlığı hakkında kısa kılavuz

Buraya tıklayın

 

Hepatit B ve C testleri: Enfeksiyon riski olan kişiler, 2017

Buraya tıklayın

 

EU/EAA 2018 seçili popülasyonlarda Hepatit C epidemiyolojisi

Buraya tıklayın

 

Thieme Journal

Kısa Kılavuz: Hapishanelerde kan yoluyla bulaşan virüslerin (HCV) önlenmesi ve kontrolü, 2018

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü

Kronik Hepatit B ve C enfeksiyonunun önlenmesi, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2015

Buraya tıklayın

İtalya


İtalya Sağlık Bakanlığı

Viral Hepatit B ve C’nin önlenmesine yönelik ulusal plan

Buraya tıklayın

İspanya


İspanya Hükümeti, Sağlık, Tüketim ve Sosyal Refah Bakanlığı

HepC stratejik planı

HCV tedavisine yönelik stratejik plan raporu

Buraya tıklayın

 

Hepatit C yaklaşımı için stratejik plan

Buraya tıklayın

 

Kronik HCV yaklaşımı için stratejik plan

Buraya tıklayın

 

İspanya ulusal sağlık sisteminde Hepatit C ile mücadele için stratejik plan

Buraya tıklayın

 

İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

İspanya’da Hepatit C’nin elimine edilmesine yönelik ilerlemeler

Buraya tıklayın

 

İspanya’da Hepatit C’nin elimine edilmesi hakkında AEEH görüş belgesi

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık

İskoçya Parlamentosu Sağlık ve Spor Komitesi

Önleyici Faaliyetler ve Kamu Sağlığı 2018

Buraya tıklayın

Tarama ve tanı

Uluslararası


Dünya Sağlık Örgütü

Kronik Hepatit C enfeksiyonunun taranması, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2018

Buraya tıklayın

 

Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL)

Hepatit C Tedavisinde EASL Önerileri, 2018

Buraya tıklayın

 

HCVGuidelines.org

Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (AASLD) ve Amerikan Enfeksiyon Hastalıklarıı Derneği (IDSA) tarafından geliştirilen kılavuzlar.

Buraya tıklayın

 

Avrupa’da HCV

Avrupa Ekonomik Topluluğu içindeki ülkeler için ulusal HCV test kılavuzları (EEC), 2004-2017

Buraya tıklayın

Fransa


Fransa Halk Sağlığı İzleme Enstitüsü

Hepatit C tarama stratejisinde Hasta Başı Testleri (POCT) bilgi formu

Buraya tıklayın

 

HBV ve HCV için tarama algoritmaları

Buraya tıklayın

 

Fransa Ulusal Sağlık Akreditasyon ve Değerlendirme Ajansı

HBV ve HCV biyolojik tarama stratejileri

Buraya tıklayın

 

Hepatit B ve C tanı algoritmaları

Buraya tıklayın

 

Hepatit C taraması

Buraya tıklayın

 

Hepatit B, C ve D tanı ve yönetimiyle ilgili laboratuvar prosedürlerinin güncellenmesi

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C vakalarının yönetimi

Buraya tıklayın

Almanya


Alman karaciğer ve hepatit destek grupları

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

 

Ücretsiz indirilebilen Almanca yayınlar

Buraya tıklayın

 

Buraya tıklayın

İtalya


Evidence – herkese açık ulaşılabilir dergi

HCV ve yeni ilaçlar: halk taramasına hayır, önleyici önlemlere evet 

Buraya tıklayın

 

İtalya Sağlık Bakanlığı

Hepatit C- Tanı

Buraya tıklayın

 

İspanya


Katalan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Hepatit C hakkında temel bilgiler Hepatit C tanısı: hasta olup olmadığınızı bilmek. HCV testleri Tarama.

Buraya tıklayın

 

İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

HCV tek adımda tanı

Buraya tıklayın

 

Birinci basamak tedavide Hepatit C’nin erken teşhisi, önlenmesi ve klinik bakımı için öneriler konsensüsü

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE)

Hepatit B ve C testleri: enfeksiyon riski olan kişiler, 2013

Buraya tıklayın

 

Başlangıç değerlendirme aracı, 2012

Buraya tıklayın

Tedavi kılavuzları

Uluslararası


Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Karşı Uluslararası Birlik (IUSTI)

Cinsel sağlık koşullarında hepatit B ve C enfeksiyonlarının taranması, önlenmesi ve başlangıç yönetimi için Avrupa Kılavuzları, 2017

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü

Kronik Hepatit C enfeksiyonunun taranması, bakımı ve tedavisine yönelik kılavuzlar, 2016

Buraya tıklayın

 

Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL)

Hepatit C Tedavisinde EASL Önerileri, 2018

Buraya tıklayın

 

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi

EU/EAA 2018 HIV, Hepatit B ve C testleri konusunda kamu sağlığı kılavuzu

Buraya tıklayın

 

HCVGuidelines.org (AASLD and IDSA)

Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (AASLD) ve Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) tarafından geliştirilen kılavuzlar.

Buraya tıklayın

Yerel


T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı 2018-2023

Buraya tıklayın

 

Türkiye’de Hepatit C Eliminasyonu Yol Haritası Önerileri ve Çalıştay Raporu

Buraya tıklayın

Fransa


Fransa Halk Sağlığı İzleme Enstitüsü

HAART hakkında AFEF görüş belgesi (Peg-INF + ribavirin + proteaz inhibitörü)

Buraya tıklayın

 

Konsensus Konferansı – Hepatit C tedavisi

Buraya tıklayın

 

Direkt etkili antiviral ajanlar (DAA) HCV yönetimi

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit C tedavisi – Uzman önerileri 2015

Buraya tıklayın

 

Fransa Ulusal Sağlık Akreditasyon ve Değerlendirme Ajansı

Faaliyetler ve faydalar – Uzun süreli durum – kronik Hepatit C

Buraya tıklayın

 

Doktorun Hepatit C kılavuzu

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

Almanya


Karaciğer tanısına yönelik uygulamalar

iLiver uygulaması, 26’dan fazla farklı karaciğer hastalığı hakkında güncel klinik öneriler ve bilgiler sunan, EASL tarafından incelenmiş bir başucu kaynağıdır.

Buraya tıklayın

 

Fibro Scan, Hepatit B ve C hastalarında noninvaziv tanı ve tedaviye olanak sağlar.

Buraya tıklayın

 

Global Hepatit Raporu 2017

Buraya tıklayın

 

Charisma uygulaması, sağlık, tanı ve tedaviler hakkında bilgiler sunmaktadır

Buraya tıklayın

 

Alman Karaciğer Derneği

HEP ilaçlarıyla etkileşimler

Buraya tıklayın

Not: Hep iChart (Liverpool Drug Interactions Group) uygulaması, iTunes veya Google Play Store üzerinden indirilebilir.

 

Kamu Sağlığı Almanya

Sağlık meslek mensupları

Buraya tıklayın

 

The Green Book

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa

DSÖ Avrupa bölgesinde hepatit ile ilgili bilgilendirme

Buraya tıklayın

İtalya


Uluslararası Sağlık

Hepatit C tedavisine erişim. Çözüm.

Buraya tıklayın

 

İtalya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

HCV: tedaviye erişim için yeni kriterler

Buraya tıklayın

 

Kronik Hepatit B ve Hepatit C virüsü olan hastanın aile hekimi ve hepatoloğu arasında paylaşılan bir yönetim modeli için pratik endikasyonlar.

Buraya tıklayın

 

Bölgesel Sağlık ve Sosyal Ajansı

Erişkinlerde kronik hepatit C tedavisi

Buraya tıklayın

İspanya


İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

AEEH HCV virüsü tedavi kılavuzu

Buraya tıklayın

 

AEEH/SEIMC (İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği/İspanya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği) HCV yönetimi kılavuzları

Buraya tıklayın

 

Endikasyon özeti-tablosu

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


İngiltere Cinsel Sağlık ve HIV Derneği

2015 BASHH Viral Hepatit Yönetimi Ulusal Kılavuzlarının ara dönem güncellemesi (2017)

Buraya tıklayın

 

BVHG/BASL/BSG/BHIVA/BIA/CVN

Kronik HCV enfeksiyonunun yönetimi için kılavuzlar, 2017

Buraya tıklayın

 

National Services Scotland

Erişkinlerde HCV tedavisi için Ulusal Klinik Kılavuzlar, 2018

Buraya tıklayın

 

Halk Sağlığı İngiltere

Hepatit C: kılavuz, veri ve analiz, 2018

Buraya tıklayın

HCV’li hastalar için bilgiler

Uluslararası


Avrupa Hepatit C Girişimi

Buraya tıklayın

 

ELPA (Avrupa Karaciğer Hastaları Derneği)

Bu dernek, 2004 yılında 10 Avrupa ve Akdeniz ülkesinden 13 hasta grubunun birleşmesiyle kurulmuştur.

Buraya tıklayın

 

 

Fransa

Fransa Halk Sağlığı İzleme Enstitüsü

Kronik HCV yönetimi – kronik Hepatit C ile yaşarken sağlığınızı nasıl iyileştireceğinizi öğrenin

Buraya tıklayın

 

Fransa Ulusal Sağlık Akreditasyon ve Değerlendirme Ajansı

Kılavuz – Uzun vadede hastalığınızın yönetimi, kronik hepatit C – Kronik hepatit C ile yaşam

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

 

HCV virüsü ile enfekte kişilerin yönetimi ve izlemi

Buraya tıklayın

 

SOS Hepatit Federasyonu: Hepatit ve Karaciğer hastalıkları

Hepatit ile yaşamak

Buraya tıklayın

Almanya

Alman karaciğer ve hepatit destek grupları

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

Ücretsiz indirilebilen Almanca yayınlar

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

 

İtalya

HepC Onlus derneği

EpaC – hepatit ve karaciğer hastalığı olan hastalar için portal – Epatite C

Buraya tıklayın

 

İtalya Sağlık Bakanlığı

Hepatit C – Sağlık Bakanlığı

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit – Hepatit B (EPICENTRO: Halk sağlığı epidemiyolojisi portalı)

Viral hepatit – Hepatit C (EPICENTRO: Halk sağlığı epidemiyolojisi portalı)

Buraya tıklayın

 

 

İspanya

Katalan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Hepatit C ile yaşamak – kişisel bakım ve yaşam kalitesi

Kronik HCV Ekstrahepatik manifestasyonlar

Buraya tıklayın

 

Yaygın semptomlar ve yönetimi

Buraya tıklayın

 

Tamamlayıcı tedaviler

Buraya tıklayın

 

Diyet ve beslenme

Buraya tıklayın

 

Introducción

Buraya tıklayın

 

Hepatit C’li bir hastanın analizinde ilgili parametreler

Buraya tıklayın

 

Hepatit C ile yaşayıp yaşamadığınızı belirleyin

Buraya tıklayın

 

Hepatit C tedavisi

Tedavi sırasında yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak için dikkat edilmesi gereken hususlar

Buraya tıklayın

 

Hepatit C tedavisi için kullanılan ilaçlar

Buraya tıklayın

 

Hepatit C tedavisine uyum ve tedavi optimizasyonu

Buraya tıklayın

 

HCV tedavisinde olası sonuçlar

Buraya tıklayın

 

Tedavi hedefi

Buraya tıklayın

 

Birleşik Krallık

British Liver Trust

British Liver Trust, ücretsiz olarak indirilebilecek çeşitli yayınlar sunmaktadır.

Buraya tıklayın

 

Önemli yayınlar birkaç farklı dile tercüme edilmiştir:

Buraya tıklayın

Yardım Hattı: 0800 652 7330

 

Birleşik Krallık Karaciğer ve Hepatit Destek Grupları

Buraya tıklayın

 

Kamu Sağlığı İngiltere

Hepatit C: Hastalara yönelik bilgiler

Buraya tıklayın

Hepatitis C Trust

Hepatitis C Trust, hepatit C için ulusal bir ulusal yardım kuruluşudur. Hastalar tarafından yönetilen ve işletilen bir kuruluştur.

Buraya tıklayın

 

NHS

Hepatit C hakkında genel hasta bilgilendirmesi

Buraya tıklayın

Sağlık çalışanlarına yönelik kaynaklar

Uluslararası


Dünya Sağlık Örgütü

Hepatit C bilgi formu

Buraya tıklayın

 

Global hepatit raporu 2017

Buraya tıklayın

 

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa

DSÖ Avrupa bölgesinde hepatit ile ilgili bilgilendirme

Buraya tıklayın

 

Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL)

 

EASL HCV Advisor

HCV Advisor uygulaması, HCV hastaları için EASL tarafından ücretsiz sağlanan bir araçtır. Hasta bilgileri uygulamaya girilir ve kullanıcılara Hepatit C Tedavisi için EASL Önerilerine dayalı tedavi seçenekleri sunulur.

Buraya tıklayın

 

ILIVER

iLiver uygulaması, 26’dan fazla farklı karaciğer hastalığı alanında güncel klinik öneriler ve bilgiler sunan, EASL tarafından incelenmiş bir başucu kaynağıdır.

Buraya tıklayın

 

HEPscreen

Avrupa Birliği’nde göçmenler arasında Hepatit B ve C taraması

Buraya tıklayın

 

 

Fransa

Fransa Halk Sağlığı İzleme Enstitüsü

Doktorun Hepatit C kılavuzu

Buraya tıklayın

 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

 

HCV virüsü ile enfekte kişilerin yönetimi ve izlemi

Buraya tıklayın

 

SOS Hepatit Federasyonu: Hepatit ve Karaciğer hastalıkları

Hepatit bulaşma biçimleri

Buraya tıklayın

Almanya

Karaciğer tanısına yönelik uygulamalar

iLiver uygulaması, 26’dan fazla farklı karaciğer hastalığı hakkında güncel klinik öneriler ve bilgiler sunan, EASL tarafından incelenmiş bir başucu kaynağıdır.

Buraya tıklayın  

 

Fibro Scan, hepatit B ve C hastalarında noninvaziv tanı ve tedaviye olanak sağlar.

Buraya tıklayın

 

Charisma uygulaması, sağlık, tanı ve tedaviler hakkında bilgiler sunmaktadır

Buraya tıklayın

 

Almanya Karaciğer Derneği

HEP ilaçlarıyla etkileşimler

Buraya tıklayın

 

Not: Hep iChart (Liverpool Drug Interactions Group) uygulaması, iTunes veya Google Play Store üzerinden indirilebilir.

 

Kamu Sağlığı Almanya

Sağlık meslek mensupları

Buraya tıklayın

 

The Green Book

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü

Globaler Hepatitis-Bericht 2017/ Global Hepatit Raporu 2017

Buraya tıklayın

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa

DSÖ Avrupa bölgesinde hepatit ile ilgili bilgilendirme

Buraya tıklayın

 

İtalya

İtalya Sağlık Bakanlığı

Viral hepatit B ve C’nin önlenmesine yönelik ulusal plan

Buraya tıklayın

 

Loredano Giorni – Mülakat

Hepatit C tedavisi için yeni ilaçlar: Zorluklar

Buraya tıklayın

 

Viral hepatit – Hepatit B (EPICENTRO: Halk sağlığı epidemiyolojisi portalı)

Viral hepatit – epidemiyoloji

Buraya tıklayın

 

İspanya

Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

Hepatit C Kılavuzu: Hepatit C virüsü ile enfekte yetişkinlerde test ve tedaviler için AASLD-IDSA önerileri

Buraya tıklayın

 

İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

Hepatology White Book

Buraya tıklayın

 

Birleşik Krallık

British Liver Trust

Love Your Liver ulusal farkındalık kampanyası

Buraya tıklayın 

 

HCV Action

HCV tedavisinde iyi uygulamaları teşvik eden çalışanlar, medikal ve ilaç hizmeti veren uzmanlar için kaynak sağlayan Birleşik Krallık genelinde sağlık çalışanlarından oluşan bir ağ.

Buraya tıklayın

NHS İngiltere

Klinik Uygulama Politikası Beyanı: Sirozlu hastalarda kronik Hepatit C tedavisi

Buraya tıklayın 

 

Kamu Sağlığı İngiltere

Hepatit C: Pratisyen hekimlere yönelik bilgiler

Buraya tıklayın

 

Liverpool Üniversitesi

HEP İlaç Etkileşimleri

Buraya tıklayın

Not: Hep iChart (Liverpool Drug Interactions Group) uygulaması, iTunes veya Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Hesaplayıcılar ve tarama araçları

Uluslararası


AUDIT Alkol Tüketimi Soruları (AUDIT-C)

Buraya tıklayın

 

AST – Trombosit Oranı İndeksi (APRI) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

CAGE Alkolizm Tespiti Anketi

Buraya tıklayın

 

Siroz Mortalitesi için Child-Pugh Skoru

Buraya tıklayın

 

Kreatinin Klirensi (CrCl) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) Skoru

Buraya tıklayın

Fransa


Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

Child Pugh Skoru

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

Siroz ölçeği

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Skoru

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

Glasgow veya Osborne Skoru

Buraya tıklayın

 

MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) Skoru

Buraya tıklayın

 

NAFLD Skoru

Buraya tıklayın

 

APRI Skoru

Buraya tıklayın

Almanya


AST – Trombosit Oranı İndeksi (APRI) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

AUDIT Alkol Tüketimi Soruları (AUDIT-C)

Buraya tıklayın

 

VKİ Sağlıklı Kilo Hesaplayıcısı (NHS)

Buraya tıklayın

 

CAGE Alkolizm Tespiti Anketi

Buraya tıklayın

 

Siroz Mortalitesi için Child-Pugh Skoru

Buraya tıklayın

 

Kreatinin Klirensi (CrCl) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

eGFR Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) Skoru

Buraya tıklayın

İtalya


Audit Alkol Soruları

Buraya tıklayın

 

APRI Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

VKİ Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

CAGE Alkolizm Tespiti Anketi

Buraya tıklayın

 

Kreatinin Klirensi

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

eGFR hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) Skoru

Buraya tıklayın

İspanya


Aktif bir kişi misiniz?

Buraya tıklayın

 

AST – Trombosit Oranı İndeksi (APRI) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

AUDIT Alkol Tüketimi Soruları (AUDIT-C)

Buraya tıklayın

 

Otoimmün hepatit skoru hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

VKİ Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Child-Pugh Skoru

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

Yağlı Karaciğer İndeksi Hesaplayıcı

Buraya tıklayın

 

Fibroz-4 (FIB-4) Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

 

Glasgow Alkolik Hepatit Skoru

Buraya tıklayın

 

İnsülin Direnci İndeksi Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Tüketiminizi bilin

Buraya tıklayın

 

Maddrey Skoru Hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli

Buraya tıklayın

 

NAFLD hesaplayıcısı

Buraya tıklayın

 

NAFLD Hesaplayıcıları (APRI indeksi, NAFLD fibroz skoru, Fibroz 4 skoru, AST/ALT dahildir)

Buraya tıklayın

 

Viral Hepatit Risk Değerlendirmesi

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


VKİ Sağlıklı Kilo Hesaplayıcısı (NHS)

Buraya tıklayın

Sürekli Tıbbi Eğitim

Uluslararası


Klinik Tedavi Seçenekleri

Viral hepatit yönetimiyle ilgili tıbbi eğitim materyalleri, konferans kapsamı ve görüşler

Buraya tıklayın


Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL)

The EASL LIVERTREETM

EASL üyeleri, hepatologlar tarafından hepatologlar için tasarlanmış online bir tıbbi eğitim kaynağı olan LiverTree’ye erişim imkanına sahiptir.

Buraya tıklayın

 

LiverLearning®

LiverLearning®, AASLD’nin resmi e-öğrenme portalıdır. Kullanıcılar, kategorilere, içerik türlerine ve olaylara göre eğitim kaynaklarına (videolar ve slaytlar dahil) erişim sağlayabilmektedir.

Buraya tıklayın

 

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi

EU/EAA 2018 enfeksiyon kontrolü hakkında eğitim

Buraya tıklayın

Fransa


Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

Hepatit B veya C ile enfekte hastaların yönetimi

Buraya tıklayın

Almanya


Klinik tedavi seçenekleri

Viral hepatit yönetimiyle ilgili tıbbi eğitim materyalleri, konferans raporları ve görüş belgeleri

Buraya tıklayın

 

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi

EU/EAA 2018 anti-enfeksiyon eğitimi

Buraya tıklayın

 

Learning to live in Berlin

Life Learning Berlin, kullanıcılara kategorilere, içerik türlerine ve olaylara göre eğitim kaynaklarına (videolar ve slaytlar dahil) erişim imkanı sağlamaktadır.

Buraya tıklayın

 

 

Madde bağımlılığı ve sağlık konusunda online danışmanlık

Madde bağımlılığı ve ilişkili sağlık konusunda online danışmanlık

Buraya tıklayın

 

The EASL LIVERTREETM

EASL üyeleri, hepatologlar tarafından hepatologlar için medikal amaçla tasarlanmış online bir eğitim kaynağı olan LiverTree’ye erişim imkanına sahiptir.

Buraya tıklayın

İtalya


İtalya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

Hepatit ile ilgili bilgiler

Buraya tıklayın

 

İtalya Hepatoloji Araştırmaları Derneği

Buraya tıklayın

İspanya


Elsevier

Multidislipliner hepatit C yönetimi Online eğitim

Buraya tıklayın

 

e-learning SEPD: Sociedad Espanola de Patología Digestiva

Hepatit C antiviral tedavisinin global yararları

Buraya tıklayın

 

İspanya Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

Hepatology White Book

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


Kraliyet Hekimler Derneği (RCGP)

RCGP Hepatit C: Önlem, Test ve Tedavi seyrinin geliştirilmesi.

Buraya tıklayın

 

RCGP Madde Bağımlılığı ve İlişkili Sağlık (SMAH) alkol sertifikası kursu

Buraya tıklayın

 

HEP-C Topluluk Zirvesi

Bu, HCV eliminasyonuna giden yolu inşa etmek üzere kalıcı bir iş birliği sağlamak için, etkilenen popülasyondan bireyleri, destekleyicileri, araştırmacıları, sağlık hizmeti sağlayıcılarını, zarar azaltma çabaları yürütenleri ve politika yapıcıları bir araya getiren yıllık bir konferanstır.

Buraya tıklayın

Ulusal ve uluslararası politikalar

Uluslararası


Dünya Sağlık Örgütü

2030 yılında eliminasyona erişmek için Hepatit B ve C ile mücadele

Buraya tıklayın

 

ACHIEVE (Avrupa’da Virüslere Karşı Bağışıklık Kazanmak ve Virüsleri Elimine Etmek için Hepatit Konusunda İş Birliği Yapan Dernekler)

Avrupa Karaciğer Hastaları Derneği (ELPS); EASL Uluslararası Karaciğer Vakfı, Dünya Hepatit Birliği; Hepatit B ve C Politika Derneği; Avrupa AIDS Tedavi Grubu (EATG); Korelasyon Ağı; Viral Hepatit Önleme Komitesi ve ISGlobal, Barselona Üniversitesi’ni de içeren kuruluşların ortak bir çalışması.

Buraya tıklayın

 

Avrupa’da Hepatit C Eliminasyonu, 2017

Buraya tıklayın

 

Hepatit B ve C Kamu Politikası Derneği

Avrupa’da yıllık hepatit B ve C zirve konferansından sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir dernektir.

Buraya tıklayın

Fransa


Fransa Halk Sağlığı İzleme Enstitüsü

Fransa’da Hepatit C virüsü enfeksiyonunun eliminasyonu için AFEF önerileri

Buraya tıklayın

 

Viral Hepatit C yönetimiyle ilgili AFEF önerileri

Buraya tıklayın

 

Fransa Sağlıkta Akreditasyon ve Değerlendirme Ulusal Ajansı

Hepatit C tarama stratejisinde Hasta Başı Testleri (POCT) bilgi formu

Buraya tıklayın

 

Hepatit B ve C tarama olanaklarının iyileştirilmesi

Buraya tıklayın

Almanya


Almanya Gastroenteroloji, Sindirim ve Metabolik Hastalıklar Derneği

Hepatit C DGVS kılavuzları

Buraya tıklayın

 

Hepatit B ve C Derneği

Almanya’da kar amacı gütmeyen bir hepatit b ve C derneğidir.

Buraya tıklayın

 

Avrupa’da virüslere karşı bağışıklık kazanmak ve virüsleri elimine etmek için hepatit konusunda iş birliği

Buraya tıklayın

 

Sağlık Bakanlığı

2030 yılına kadar Hepatit B ve C ile mücadele

Buraya tıklayın

 

Kamu Sağlığı Almanya

Akut Hepatit C (Almanya): Yıllık Rapor 2017

Akute Hepatitis C (Deutschland): Jahresbericht 2018

Buraya tıklayın

 

Robert Koch Enstitüsü (RKI)

Hepatitis B und C: Lokale Überwachungsstandards/ Hepatit B ve C: Yerel sürveyans standartları

Buraya tıklayın

İtalya


İtalya Sağlık Bakanlığı

Viral hepatit B ve C’nin önlenmesine yönelik ulusal plan

Buraya tıklayın

İspanya


İspanya Viral Hepatit Eliminasyonu Birliği

Buraya tıklayın

 

Katalan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Eliminasyona giden yol: Hepatit C yönetiminde engeller ve en iyi uygulamalar. Avrupa ve Avustralya’da HCV tedavisi hakkında genel bilgiler

Buraya tıklayın

Birleşik Krallık


Karaciğer Sağlığı Soruşturma Raporu Parlamento Grubu

İngiltere’de Hepatit C eliminasyonu, 2018

Buraya tıklayın

 

Kamu Sağlığı İngiltere

Hepatit B ve C: Yerel sürveyans standartları

Buraya tıklayın

İlişkili içerik

Hepatit C

HCV

Toplum sağlığından, değerlendirme ve tanıya kadar HCV hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz

TR-HBV-2020-05-0001 Hazırlanma tarihi: Kasım 2020