Bu Gilead web sitesine erişim ve/veya sitenin kullanımı, burada belirtilen şart ve hükümler ile yasalar, tüzükler ve/veya yönetmeliklere tabidir. Gilead, bu Kullanım Şartlarını zaman zaman önceden haber vermeksizin bu metni güncelleyerek değiştirebilir. Bu Gilead web sitesi yalnızca ABD’deki kişilere yöneliktir. Bu Gilead web sitesine erişiminiz veya bunu kullanımınız, bu şartları kabul ettiğinizi ve en az 18 (on sekiz) yaşında olduğunuzu ifade ettiğinizi gösterir.

Garanti Feragatnamesi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

GILEAD BU GILEAD WEB SİTESİNİ İNTERNET TOPLULUĞUNA BİR HİZMET OLARAK İDAME ETTİRMEKTEDİR. BU GILEAD WEB SİTESİ, SUNULAN KONU HAKKINDA GENEL BİLGİ SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANMIŞTIR.

Gilead, bu Gilead web sitesine doğru ve güncel bilgiler eklemek için makul çabayı gösterecektir, ancak tüm bilgiler “OLDUĞU GİBİ” sunulmuştur. Gilead, bu Gilead web sitesinde sunulan bilgilerin doğruluğuyla ilgili hiçbir garanti veya temsilde bulunmaz ve her türlü satılabilirlik garantisi, özel bir amaca uygunluk ve yürürlükteki yasaların izin verdiği en büyük ölçüde ihlal etmeme durumu dahil olmak üzere açık veya zımni tüm garantileri reddeder.

Ayrıca, bu Gilead web sitesinde belirli bir tarih itibarıyla sunulan her türlü bilgi yalnızca o tarih itibarıyla doğru olabilir ve Gilead, böyle bilgilerin güncellenmesine ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. Gilead, bu Gilead web sitesinde sunulan bilgileri esas alan herhangi bir işlemden sorumlu tutulamaz ve bu Gilead web sitesinin tüm kullanıcıları bu Gilead web sitesindeki tüm erişim ve kullanımları ile bu Gilead web sitesinde sunulan her türlü içeriğin riskinin kendilerine ait olduğunu kabul eder.

Gilead veya temsilcileri ya da bağlı şirketleri, kullanıcının bu Gilead web sitesine erişimi, bunu kullanması veya kullanamamasından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, önemsiz, sonucu olan, dolaylı veya cezai hasardan ya da bu Gilead web sitesinin içeriğindeki herhangi bir hatadan veya eksikten sorumlu tutulamaz.

Gilead’e bu Gilead web sitesi veya İnternet elektronik postası aracılığıyla gönderdiğiniz her türlü iletişim veya materyal sizin tarafınızdan gizli olmayan bir şekilde gönderilmiştir. Gilead söz konusu iletişim veya materyalin çoğaltma, basım, yayın ve gönderme gibi herhangi bir amaçla kullanılmayacağına ilişkin açık veya zımni herhangi bir söz vermez.

Sağlıkla İlgili Bilgiler

Bu Gilead web sitesi tıbbi tavsiye ya da Gilead, alt kuruluşları, ilgili şirketleri veya lisans verenleri ya da ortak girişim ortakları tarafından üretilen veya tedarik edilen herhangi bir ürünün uygun kullanımıyla ilgili talimat sunmaz veya amacı bu değildir. Bu Gilead web sitesindeki pazarlama için onaylanan her türlü ürünle ilgili bilgiler, belirli ürünlerin FDA onaylı eksiksiz reçeteleme bilgilerine bakılarak kendi bütünlükleri içerisinde yeterli hale getirilmiştir. Bu Gilead web sitesinin kullanıcıları, burada açıklanan, araştırma aşamasındaki herhangi bir ürünün herhangi bir ruhsatlandırma kuruluşu tarafından güvenli veya etkili bulunmadığını ya da klinik araştırmalar dışında herhangi bir kullanım için onaylanmadığını bilmelidir. Bu Gilead web sitesinde sunulan bilgiler, doktorunuz veya sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından verilen tıbbi tavsiyeleri değiştirecek ya da bunların yerine geçecek şekilde yorumlanmamalı veya değerlendirilmemelidir. Tedavi seçeneklerinizi veya olabilecek sorularınızı doktorunuzla veya sağlık hizmeti sağlayıcınızla görüşmeniz önemlidir.

Haberler ve Basın Bültenleri

Bu Gilead web sitesi, içeriği yalnızca söz konusu bilgilerin, haberlerin, basın bültenlerinin veya iletilerin tarihi itibarıyla doğru ya da güncel olan bilgiler, haberler, basın bültenleri veya iletiler içerebilir. Gilead, basın bültenlerini, herkese açık hale getirilmelerinden sonra güncellemez.

Fikri Mülkiyet: Telif Hakları ve Ticari Markalar

Gilead şirket adı ve logosu ile tüm ürün adları, büyük baskıyla veya bir ticari marka simgesiyle görünüp görünmemelerinden bağımsız olarak, aksi belirtilmedikçe Gilead, alt kuruluşları, ilgili şirketleri veya lisans verenleri ya da ortak girişim ortaklarının ticari markalarıdır. Gilead’in yazılı izni olmaksızın bu ticari markaların kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması veya yeniden dağıtılması yasaktır.

Her türlü görüntü veya metin dahil olmak üzere bu Gilead web sitesinin tüm içeriği telif hakkıyla korunmaktadır. Bu şartlar ve hükümleri kabul ettiğiniz dikkate alındığında, Gilead size bu Gilead web sitesine erişmek ve bu siteyi kullanmak üzere kişisel, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans vermektedir. Materyalleri bu Gilead web sitesinden yalnızca ticari olmayan kullanım için indirebilirsiniz ve bu Gilead web sitesi, burada sunulanlar haricinde Gilead’in açık yazılı izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, indirilemez, değiştirilemez, yeniden kullanılamaz, yeniden yayınlanamaz veya başka şekilde suistimal edilemez. Fikri mülkiyet haklarını yasa kapsamında en geniş ölçüde kullanmak Gilead’in ilkesidir. Bu ticari markalar, telif hakları veya diğer materyallerin burada izin verilenler dışında kullanılması ya da yanlış kullanılması açıkça yasaktır ve bu kullanımlar telif hakkı yasaları, ticari marka yasaları, haberleşme yasaları ve tüzükleri ile diğer yasalar, tüzükler ve/veya yönetmelikleri ihlal edebilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Gilead’in Web Sitesi başkaları tarafından idame ettirilen veya kontrol edilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Gilead, bu web sitelerinde sunulan ürün ve hizmetlerin herhangi birinin içeriklerini ya da kullanımını düzenli olarak taramaz, onaylamaz, incelemez veya desteklemez ya da bunlardan sorumlu değildir.

Bizimle Şu Şekilde İletişime Geçebilirsiniz:

Gilead Sciences, Inc.
Attention: General Counsel, Legal Department
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, ABD