Semptomların sıklıkla sessiz seyretmesi nedeniyle, bazı durumlarda hasta NASH tanısı almadan hayatına devam etmektedir.1 Bu nedenle, NASH’e bağlı ileri fibrozu olan hastaların belirlenmesine; hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin protokol ve işlemler uygulanması önemlidir.

NASH, tip 2 diabetes mellitus (T2DM) ve obezite gibi metabolik bozukluklarla yakından ilişkilidir.3,4,5 Bu hastalıkların prevalansı arttıkça, sağlık sistemlerinin üzerindeki yükün de anlamlı bir biçimde artacağı öngörülmektedir.6 Metabolik hastalık uzmanları ve birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları, en fazla risk altında olan hastaların bir karaciğer uzmanına sevk edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

NASH’li hastalar için en uygun tedavi yöntemi konusunda mevcut kılavuzlar ve öneriler sınırlı olmasına karşın; farkındalık arttıkça, en iyi uygulamaya yönelik kanıtlar ortaya çıkmaktadır.7,8

Referanslar

  1. Sweet PH, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Prim Care Clin Off Pract 2017;44:599–607.
  2. Goldberg D, et al. Changes in the prevalence of hepatitis C virus infection, nonalcoholic steatohepatitis, and alcoholic liver disease among patients with cirrhosis or liver failure on the waitlist for liver transplantation. Gastroenterology 2017;152:1090–9.e1.
  3. Cortez-Pinto H, et al. Non-alcoholic fatty liver: another feature of the metabolic syndrome? Clin Nutr 1999;18:353–8.
  4. Lazo M, Clark J. The epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease: a global perspective. Semin Liver Dis 2008;28:339–50.
  5. Dai W, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Medicine 2017;96:e8179.
  6. Estes C, et al. Modeling the epidemic of nonalcoholic fatty liver disease demonstrates an exponential increase in burden of disease. Hepatology 2018;67:123–33.
  7. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016;64:1388–402.
  8. Chalasani N, et al. The Diagnosis and Management of Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Practice Guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology. Gastroenterology 2012;142:1592–609.
  9. Castera L, et al. Noninvasive assessment of liver disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology 2019; doi: 10.1053/j.gastro.2018.12.036. [Epub ahead of print.
  10. Wanless I, Lentz JS. Fatty liver hepatitis (steatohepatitis) and obesity: an autopsy study with analysis of risk factors. Hepatol 1990;12:1106–10.

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz