Multidisipliner ekip

Paylaşımlı sağlık hizmeti, viral hepatit ve kronik karaciğer hastalığı olan kişiler için tercih edilen bir destek modelidir. Birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları, uzmanlar ve spesifik sevk merkezleri arasında destek hizmetlerini koordine edebilme yeteneği; etkilenen kişiler için sonuçları iyileştirecek ve hizmetlerin mükerrer sunumunu azaltacaktır.

Paylaşımlı sağlık hizmeti yaklaşımı:

 • Bakım hizmetlerini üçüncü basamak merkezler yerine  daha küçük merkezlere yayarak  tedaviye erişimi artırabilir
 • Tedavi gören kişi sayısını artırabilir
 • Kırsal ve uzak ortamlarda tedaviye erişimi arttırabilir
 • Kurumlar arasındaki koordinasyonu artırarak koordinasyonu destekleyebilir
 • Sağlık hizmeti sunumunda sisteme bağlı sorunları tanımlayabilir ve bu sorunları çözebilir

Burada, çeşitli uzmanların, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFL) ve nonalkolik steatohepatite (NASH) bağlı ileri fibrozla birlikte viral hepatitle (özellikle hepatit C ve B) yaşayan kişilerin yönetimindeki rolleri ele alınmaktadır.

Header Image

Bağımlılık ve zarar azaltma

Damar içi madde kullanımı HCV’nin hızlı bir şekilde yayılmasına ve HBV bulaşının bir kısmına neden olmaktadır.2 Bu nedenle, HCV ve HBV’yi elimine etme girişimleri, bir zarar azaltma girişimi çerçevesini gerektirmektedir.

Header Image

Diyabetoloji

Tip 2 diyabetli hastalarda NAFL ve ileri fibroz için yüksek şüphe belirteçleri gereklidir. Tahminler, diyabetli kişilerin yaklaşık üçte biri ile üçte ikisinde kronik karaciğer hastalığı olduğunu göstermektedir.3

Header Image

Endokrinoloji

NASH’li hastalarda obezite, dislipidemi ve metabolik sendrom oldukça yaygın olduğundan,7 endokrinologların klinik uygulamada hastalığı teşhis ve hastalığı yönetme becerilerine sahip olması önemlidir.

Header Image

Hepatoloji

Kronik ve progresif karaciğer hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi söz konusu olduğunda, hepatologlar sağlık hizmetlerinde ön cephede yer alırlar: HCV, HBV, NAFL, NASH’e bağlı ileri fibroz ve hepatoselüler karsinom (HSK).

Header Image

Birinci basamak tedavi

Toplumda kronik karaciğer hastalığı prevalansına bakıldığında, 8,9 birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarının HBV, HCV ve NASH’e bağlı ileri fibrozun taranması, tanısı ve yönetiminde aktif bir rol oynaması kaçınılmazdır.

Header Image

Obezite

Bu bölümde, obezite, NAFL ve NASH’e bağlı ileri fibroz arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak isteyenler için bilgiler sunulmaktadır.

Referanslar

 1. Radaelli MG, et al. NAFLD/NASH in patients with type 2 diabetes and related treatment options. J Endocrinol Invest 2018;41:509–21.
 2. Targher G, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and its association with cardiovascular disease among type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2007;30:1212–8.
 3. Williamson RM, et al. Prevalence of and risk factors for hepatic steatosis and nonalcoholic fatty liver disease in people with type 2 diabetes: The Edinburgh type 2 diabetes study. Diabetes Care 2011;34:1139–44.
 4. Dai W, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Medicine 2017;96:e8179.
 5. Younossi ZM, et al. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. Hepatology 2016;64:73–84.
 6. Gupte P, et al. Non-alcoholic steatohepatitis in type 2 diabetes mellitus. J Gastroenterol Hepatol 2004;19:854–8.
 7. Williams CD, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis among a largely middle-aged population utilizing ultrasound and liver biopsy: a prospective study. Gastroenterol 2011;140:124–31.
 8. Prashanth M, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus. J Assoc Physicians India 2009;57:205–10.
 9. Wanless IR and Lentz JS. Fatty liver hepatitis (steatohepatitis) and obesity: An autopsy study with analysis of risk factors. Hepatology 1990;12:1106–10.
 10. Marchesini G, et al. Association of nonalcoholic fatty liver disease with insulin resistance. Am J Med 1999;107:450–5.
 11. Estes C, et al. Modeling the epidemic of nonalcoholic fatty liver disease demonstrates an exponential increase in burden of disease. Hepatology 2018;67:123–33.
 12. Younossi ZM, et al. Changes in the prevalence of the most common causes of chronic liver diseases in the United States from 1988 to 2008. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:524–530.e1.
 13. Carruthers JE, et al. Nation-wide trends in non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in patients with and without diabetes between 2004–05 and 2014–15 in England. Diabetes Res Clin Pract 2017;132:102–7.
 14. Hoehn RS, et al. Effect of pretransplant diabetes on short-term outcomes after liver transplantation: a national cohort study. Liver Int 2015;35:1902–9.
 15. Hossain N, et al. Independent predictors of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:1224–9.e2.
 16. Angulo P, et al. Independent predictors of liver fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology 1999;30:1356–62.
 17. Younossi ZM, et al. Nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes. Clin Gastroenterol Hepatol 2004;2:262–5.
 18. El-Serag HB, et al. Diabetes increases the risk of chronic liver disease and hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2004;126:460–8.
 19. Hwang ST, et al. Impact of non-alcoholic fatty liver disease on microalbuminuria in patients with prediabetes and diabetes. Intern Med J 2010;40:437–42.
 20. Söderberg C, et al. Decreased survival of subjects with elevated liver function tests during a 28-year follow-up. Hepatology 2010;51:595–602.
 21. Serfaty L. Management of patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in real life. Liver Int 2018;38:52–55.
 22. Targher G, et al. Non-alcoholic fatty liver disease is independently associated with an increased prevalence of chronic kidney disease and proliferative/laser-treated retinopathy in type 2 diabetic patients. Diabetologia 2008;51:444–50.
 23. Adler AI, et al. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: The United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225–32.
 24. Golabi P, et al. Components of metabolic syndrome increase the risk of mortality in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Medicine 2018;97:e0214.
 25. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016;64:1388–402.
 26. Sterling RK, et al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with HIV/HCV coinfection. Hepatology 2006;43:1317–25.
 27. Angulo P, et al. The NAFLD fibrosis score: a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatology 2007;45:846–54.
 28. Leite NC, et al. Histopathological stages of nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetes: prevalences and correlated factors. Liver Int 2011;31:700–6.
 29. Castera et al. Noninvasive assessment of liver disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterol. 2019 [Epub ahead of print].
 30. Harrison SA, et al. Orlistat for overweight subjects with nonalcoholic steatohepatitis: a randomized, prospective trial. Hepatology 2009;49:80–6.
 31. Haukeland JW, et al. Metformin in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized, controlled trial. Scand J Gastroenterol 2009;44:853–60.
 32. Shields WW, et al. The effect of metformin and standard therapy versus standard therapy alone in nondiabetic patients with insulin resistance and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): A Pilot Trial. Therap Adv Gastroenterol 2009;2:157–63.
 33. Boettcher E, et al. Meta-analysis: pioglitazone improves liver histology and fibrosis in patients with non-alcoholic steatohepatitis. Aliment Pharmacol Ther 2012;35:66–75.
 34. Lago RM, et al. Congestive heart failure and cardiovascular death in patients with prediabetes and type 2 diabetes given thiazolidinediones: a meta-analysis of randomised clinical trials. Lancet 2007;370:1129–36.

Karaciğer hastalıkları hakkında daha fazla bilgi mi arıyorsunuz?

HCV

Hepatit C

HCV'nin global ve yerel yükü hakkında genel bilgiler; HCV yönetiminde birinci basamak sağlık hizmetinin artan rolü; tanı ve tedavi öncesi değerlendirme; HCV tedavisi ve sürekli sağlık hizmeti. HCV'de hepatit hemşirelerinin önemli rolü de tartışılmaktadır.

HBV

Hepatit B

HBV konusunda halihazırda mevcut bilgilerin kapsamlı bir özeti burada sunulmaktadır - birinci basamak tedavi klinisyenlerinin HBV'li hastaların tarama, tanı ve yönetimindeki kilit rolünü pekiştiren bilgiler.

N&N

NAFLD ve NASH

NAFLD ve Progresif fibrozlu NASH prevalansının artmasına karşın; bu hastalıkların doğal seyri, aşamaları, tanısı ve yönetimi hakkında sınırlı bilgi mevcuttur. Bu bölümde, hastalıkla ilgili en güncel verilerin özetlenmesi ve potansiyel terapötik imkanların tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz