Damar içi madde kullanan bireyler (PWID), birçok ülkede hepatit C virüsü (HCV) ve hepatit B virüsü salgınlarının merkezinde yer almaktadır.

  • Birleşik Krallık’ta ve yüksek gelirli ülkelerde, yeni HCV vakalarının %80-90’ı damar içi madde kullanan bireyler arasında meydana gelmektedir.1,2
  • AB’deki prevalans tahminleri, tüm PWID’lerin yaklaşık %12’sinde HBV olduğunu; HIV koenfeksiyonu olan PWID’lerde HBV prevalansının %21’e yükseldiğini göstermektedir.3

Bu rakamlar göz önüne alındığında, bağımlılık tıbbına dahil olan sağlık meslek mensupları HCV ve HBV yönetiminin ön safında yer almaktadır ve virüsleri elimine etmeye yönelik tüm girişimlerde PWID’ler için mevcut medikal alt yapıların (örn. toplum sağlığı merkezleri, opioid ikamesi klinikleri ve birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları) kullanılması gerekli olacaktır.4

Bağımlılık uzmanları aşağıdaki amaçların yerine getirilmesinde benzersiz bir konumdadır:5,6

HCV ve/veya HBV’li bireylerin yaşam tarzlarını istikrarlı hale getirmelerine yardımcı olmak

Hastalıkla ilgili yanlış anlaşılmaları düzeltmek

Koruma ve öz bakımı desteklemek

Tanı ve tedaviye erişimi desteklemek

Tedavi yan etkilerini izlemek

Tedaviye uyum gösterilmesi için destek vermek

İlişkili içerik

HBV taraması

HBV

Yüksek riskli popülasyonlar, testler ve sonuçların yorumlanması hakkında daha fazla bilgi edinin.

HBV’den korunma

HBV

Kimin ve ne zaman aşılanacağı hakkında bilgiler

Kronik HBV'li hastaların değerlendirilmesi

HBV

Tedavi ihtiyacı, klinik öykü, tedavi ve takip endikasyonlarını keşfedin.

Uzun süreli hasta yönetimi

HCV

Hasta popülasyonuna göre kalıcı baskılama elde edilen hastalarda takip önerileri

İlaç direnci ve kurtarma tedavisi

HCV

Tedaviye uyumsuz veya tedaviye yanıt vermeyen hastalar için seçenekleri keşfedin.

Eliminasyon projeleri

HCV

Damar içi madde kullanan bireyler (PWID) gibi marjinalize edilmiş popülasyonların dahil olduğu, devam eden eliminasyon projelerini ve tedavi modellerini keşfedin.

Hepatit C el kitabı

HCV

HCV için koruma, yönetim, tarama araçları ile ilgili kaynaklar ve HCV kılavuzları

Hepatit B el kitabı

HBV

HBV için koruma, yönetim, tarama araçları ile ilgili kaynaklar ve HBV kılavuzları

Referanslar

  1. Grebley J. and Dore GJ. Can hepatitis C virus infection be eradicated in people who inject drugs? Antiviral Research 2014;104:62-72.
  2. Public Health England. HCV in England 2018 Headline data table. 2018. Available from: https://www.gov.uk/governmenVpublications/hepatitis-c-in-the-uk (accessed November 2018).
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Hepatitis B and C epidemiology in selected population groups in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2018.
  4. Bruggmann P.. Litwin. AH. Models of care for the management of HCV among people who use drugs:one size does not fit all. Clin Infect Dis 2013;57 (Supp 2);S56- S61.
  5. Sylvestre D. Hepatitis C for addiction professionals. Addict Sci Clin Pract 2007;4:34-41.
  6. Wodak A. An overview of hepatitis C clinical management in opiate pharmacotherapy settings. Available at: www.ashm.org.au/publications (accessed November 2018).

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz