NAFLD’li kişilerde genelde obezite, insülin direnci ve/veya tip 2 diyabet, dislipidemi, hipertrigliseridemi ve hipertansiyon görülür ve bunların tamamı kardiyovasküler hastalık için risk faktörleridir.1,2

NAFLD’li hastaların yaklaşık beşte birinde T2DM görülmektedir.1,3

Bariatrik cerrahi yapılan şiddetli obezite hastalarının %90’ından fazlasında NAFLD görülmektedir.1

Artan obezite nedeniyle önümüzdeki on yılda NAFLD prevalasının anlamlı bir şekilde artması beklendiğinden,1 endokrinologlar etkilenen bireylerin değerlendirilmesinde ve yönetiminde hayati bir rol oynamaktadır.

İlişkili içerik

NAFLD risk faktörleri

Riskli popülasyonlar ile ilgili bilgiler: tip 2 diabetes mellitus (T2DM), obezite ve metabolik sendromu olan kişiler

NAFLD testleri

NAFLD riski yüksek olan bireyler için birinci basamak tedavide gerçekleştirilen testler hakkında bilgiler

Diyabet ve NASH

Bu sayfada, T2DM’li hastalarda NAFLD prevalansına odaklanılmaktadır

NAFLD ve NASH’in yükü

T2DM’li hastalar ile ilgili NAFLD ve NASH’in sosyal ve ekonomik yükü hakkında bilgiler

NASH ve obezite

Obeziteli hastalarda NAFLD prevalansı hakkında bilgiler. Bu sayfada, yaşam tarzı faktörleri, değerlendirme, obezite ve NASH’e bağlı ileri fibroz incelenmektedir

Sevk ve NASH tanısı

NASH’e bağlı ileri fibrozdan şüphelenilen hastalar için tarama ve sevk algoritmaları ve tanı testleri

NASH ve NAFLD el kitabı

Önleme, tarama araçları, tedavi kılavuzları ve daha fazlasını araştıran sağlık profesyonelleri için kaynak bağlantılar

Referanslar

  1. Younossi Z. et al. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. Hepatol 2016;64:73-84.
  2. Kasturiratne A, et al. Influence of non-alcoholic fatty liver disease on the development of diabetes mellitus. J Gastroenterol Hepatol 2013;28:142-7.
  3. Yamazaki H, et al. Independent association between improvement of nonalcoholic fatty liver disease and reduced incidence of type 2 diabetes mell us. Diabetes Care 2015;38:1673- 9.

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz