Son tahminler şunları göstermektedir:

Karaciğer hastalığı yılda 150.000’den fazla ölüm vakasında rol oynamaktadır.1

Yaklaşık 3,2 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonundan etkilenmekte; buna ek olarak 4,7 milyon kişi kronik hepatit B virüsüyle (HBV) yaşamaktadır.2-4

Genel popülasyonda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) prevalansı %20-30 düzeyindedir ve tip 2 diyabet veya metabolik sendromlu kişilerde daha yaygındır.5

Bu hastalıkların prevalansına kıyasla uzman hizmetlerinin görece azlığı, tedavinin sadece uzmanlar tarafından yönetilemeyeceğini açık bir şekilde göstermektedir. HCV ve HBV için oldukça etkili ve iyi tolere edilen oral tedavilerin varlığı, uzman olmayan kişilerin reçetelendirme aşamasına dahil olma fırsatını sunmaktadır. Buna ek olarak uzmanlar, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları, madde ve alkol bırakma servisleri, hemşireler ve ilgili sağlık personeli arasındaki bütünleşik yaklaşım, hastalık yükünün yönetilmesi ve kronik karaciğer hastalığı olan kişiler için daha iyi sonuçların elde edilmesi açısından önemli olacaktır.

Karaciğer uzmanları (örn. gastroenterologlar, hepatologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları) bu yeni tedavi paradigmasının uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır:

Hastane dışı koşullarda uzman olmayan kişiler tarafından tedavinin kolaylaştırılması ve eğitim verilmesi

HCV, HBV ve/veya NAFLD tedavisi konusunda yeni olan kişilere öneri ve destek verilmesi

Tedaviye dirençli hastalığı, kompleks komorbiditeleri ve ileri karaciğer hastalığı olan kişilere danışmanlık verilmesi

İlişkili içerik

Toplum temelli HCV yönetimi

HCV

Bu sayfa tedavi endikasyonları, antiviral tedavi ve tedavi sırasında takip ve uzun süreli hasta yönetimi hakkında bilgiler sunmaktadır.

HCV tarama testleri

HCV

Bu içerikte, HCV enfeksiyonu tarama testleri ve sonuçların yorumlanmasına odaklanılmaktadır.

Kronik Hepatit C hastalarının tedavi öncesi değerlendirilmesi

HCV

Tedavi öncesi değerlendirme: HCV genotipi, klinik öykü, fiziksel muayene ve siroz değerlendirmesi.

HBV tedavisi ve yönetimi

HBV

Hepatoselüler karsinom (HSK) için tedavi, takip ve sürveyans; eğitim, destek ve yaşam tarzı önerileri hakkında bilgiler.

Eliminasyon projeleri

HCV

Devam eden HCV eliminasyonu projeleri, güncel sonuçlar ve tedavi modelleri hakkında bilgiler.

Karaciğer hastalığı el kitabı

HCV

Korunma, tanı, kılavuzlar ve tarama araçları dahil HCV, HBV ve NASH ve NAFLD kaynakları.

Sevk ve NASH tanısı

Nonalkolik steatohepatitten (NASH) şüphelenilen hastalar için tanı testleri ve sonuçlar hakkında bilgiler.

NAFLD ve NASH'in yönetimi

NAFLD ve NASH’li hastalar için yaşam tarzı müdahaleleri, cerrahi müdahaleler ve multidisiplinler yönetim ile ilgili bilgiler.

Referanslar

  1. Pimpin L, et al. Burden of liver disease in Europe: Epidemiology and analysis of risk factors to identify prevention policies. J Hepatol 2018;69:718-35.
  2. Hofstraat SHI, et al. Current prevalence of chronic hepatitis B and C virus infection in the general population, blood donors and pregnant women in the EU/EEA: a systematic review. Epidemiol Infect 2017;11:1-13.
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Hepatitis B and C epidemiology in selected population groups in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2018.
  4. European Union HCV Collaborators. Hepatitis C virus prevalence and level of intervention required to achieve the WHO targets for elimination in the European Union by 2030: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2:325–336.
  5. National Institute for Health and Care Excellence. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): assessment and management. July 2016; available at: https://nice.org.uk/guidance/ng49 (accessed December 2018).
  6. Hepatitis C Virus Infection Consensus Statement Working Group. Australian recommendations for the management of hepatitis C virus infection: a consensus statement (September 2018). Melbourne: Gastroenterological Society of Australia, 2018.

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz