NAFLD gelişme riskini artıran bir takım genetik faktörler, obeziteyle şiddetlenmekte ve bireylerin karaciğer hasarı ve fibroz yaşama olasılığının artmasına olmasına neden olmaktadır.5,6 Bu nedenle, obezitesi olan kişilerde karaciğer test sonuçlarını dikkate almak ve potansiyel ciddi sağlık etkilerini önlemek için yönetim stratejilerini geliştirmek önemlidir.

Son zamanlarda NAFLD hastalarının yönetimine yönelik iyi uygulama kılavuzları geliştirilmiş olmasına karşın bazı eksiklikler hala mevcuttur.7 Mevcut kılavuz ilkeler henüz optimum bir tedavi yöntemi önermese de; NAFLD’den şüphelenilen kişilerin, özellikle de nonalkolik steatohepatite (NASH) bağlı obezite hastalarının dahil olduğu ileri fibroz riski altında olan kişilerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sevk edilmesiyle ilgili bazı kılavuzlar mevcuttur.7

İlişkili içerik

Yaşam Tarzı Müdahalesi

Diyet, kilo verme ve egzersiz dahil NAFLD hastaları için yaşam tarzı müdahaleleri hakkında bilgiler.

Cerrahi müdahaleler

Bu sayfada, cerrahi girişimlerin şiddetli kilo verme sorunları veya NASH’e bağlı ileri fibrozu olan hastalar için nasıl bir tedavi seçeneği olabileceği hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Obezite ve NASH

Bu sayfada, obez hastalarda NASH prevalansı, fibroz, değerlendirme ve tanı, sevk ve yönetim konularına odaklanılmaktadır.

NAFLD komorbiditeleri

Metabolik sendrom ve tip 2 diabetes mellitus hastalarında NAFLD prevalansı ile ilgili istatistikler.

NAFLD risk faktörleri

NAFLD gelişme riski yüksek olan hasta popülasyonlarını keşfedin.

NAFLD için birinci basamak tedavi hekimlerinin kullanabileceği testler

NAFLD riski altında olan hastalar için birinci basamak tedavi hekimlerinin kullanabileceği test türleri hakkında bilgiler.

Referanslar

  1. Li L et al. Obesity is an independent risk factor for non-alcoholic fatty liver disease: evidence from a meta-analysis of 21cohort studies. Obesity Reviews 2016;17:510- 9.
  2. Vernon G, et al. Systematic review: the epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease and non­ alcoholic steatohepatitis in adults. Aliment Pharmacol Ther 2011;34:274-8 5.
  3. Lazo M, Clark J. The epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease: a global perspective. Semin Liver Dis 2008;28:339-50.
  4. Zois C, et al. Steatosis and steatohepatitis in postmortem material from Northwestern Greece. World J Gastroenterol 2010:16:3944-9.
  5. Mann J and Anstee QM. NAFLD: PNPLA3 and obesity: a synergistic relationship in NAFLD. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;14:506-507
  6. Goffredo M. et al. Rol e of TM6SF2 rs58542926 in the pathogenesis of nonalcoholic pediatric fatty liver disease:A multiethnic study. Hepatology.2016;63:17-25
  7. European Associaiton for the Study of the Liver (EASL); European Association for the Study of Diabetes (EASD); European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL- EASD- EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease.J Hepatol 2016;64:1388-402.

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz