Avrupa Birliği (EU) ve Birleşik Krallık’ta (UK), sırasıyla 3,2 ve 4,7 milyon kişinin HCV ve HBV enfeksiyonu ile yaşadığı tahmin edilmektedir.1-3

HCV’li hastaların yaklaşık üçte ikisi durumundan habersizdir.3

Tedavi edilmeyen kronik HCV ve HBV; progresif fibroz, siroz ve hepatoselüler karsinoma (HSK) neden olabilmektedir.4-6

Genel popülasyonda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) prevalansı %20-30 düzeyindedir ve tip 2 diyabet veya metabolik sendromlu kişilerde daha yaygındır.7

Toplam mortalite; kardiyovasküler hastalık ve karaciğerle ilişkili ölümler nedeniyle, benzer yaştaki kontrollere kıyasla NAFLD’li hastalarda anlamlı bir biçimde daha yüksektir.8

Birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları nasıl bir fark yaratabilir?

HCV, HBV ve NAFLD risk faktörleri olan kişilerin test edilmesi

Doğrulanmış HCV: Kontrendikasyon olmadığında, antiviral tedavi tüm bireyler için düşünülmelidir5

Doğrulanmış HBV: Hastalık evresini değerlendirme ve bireye tedavinin ne zaman başlanması gerektiğini belirlemek için takip9

Doğrulanmış NAFLD: Komorbiditelerin uygun kontrolü; gerektiğinde yaşam tarzı müdahaleleri8

Hepatic Health, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarının HCV, HBV ve NAFLD’li hastaların yönetiminde kendilerini rahat hissetmesi, tedaviye en çok ihtiyaç duyan kişilerin tanımlanması ve tedaviye erişim imkanı sunulması için önemli konulara yönelik genel bir bakış sunmaktadır.

İlişkili içerik

Toplum temelli yönetim

HCV

Bu sayfa, tedavi endikasyonları, antiviral tedavi, klinik konular ve uzun süreli hasta yönetimi hakkında bilgiler sunmaktadır.

Değerlendirme ve tanı

HCV

Bu sayfa tarama testi bilgilerinden, HCV’li hastaların karaciğer uzmanlarına neden sevk edilmesi gerektiği hakkında tavsiyelere kadar, HCV değerlendirmesi ve tanısı ile ilgili kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

HBV Yükü

HBV

Hepatit B epidemiyolojisi, bulaş, riskli popülasyonlar ve doğal seyir hakkında bilgiler

HBV’nin önlenmesi ve tanısı

HBV

Birinci basamak tedavide HBV riski olan hastaların belirlenmesi ve taranması, hastalığın önlenmesi ve tedavi hizmetlerine bir kapı aralamaktadır.

Tedavi ve yönetim

HBV

HBV yönetimi seçenekleri, uzun süreli takip, antiviral tedavi ve hepatoselüler karsinom (HSK) sürveyansı hakkında bilgiler.

NAFLD'li hastaların tanımlanması

Karaciğer enzimleri, fibroz indeksleri ve Fibroz-4 indeksini kapsayan, noninvaziv testler hakkında birinci basamak tedavi hekimlerine yönelik bilgiler.

Sevk ve NASH tanısı

Bu sayfa, NASH’e bağlı ileri fibrozdan şüphelenilen hastaların birinci basamak tedaviden sevk edilmesi konusuna odaklanmaktadır.

NAFLD ve NASH'in yönetimi

Bu sayfada, uygulanabilir olduğu durumlarda Avrupa Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (EASL) kılavuzlarına atıfta bulunarak; NAFLD’nin birinci basamak yönetimine ve NASH’e bağlı ileri fibrozun ikinci basamakta yönetimine odaklanılmaktadır.

Karaciğer hastalığı el kitabı

Önleme, testler, kılavuzlar ve daha fazlasını kapsayan kaynaklarla birlikte; HCV, HBV, NASH ve NAFLD için Hepatic Health araç kitlerini keşfedin.

Referanslar

  1. Hofstraat SHI, et al. Current prevalence of chronic hepatitis B and C virus infection in the general population, blood donors and pregnant women in the EU/EEA: a systematic review. Epidemiol Infect 2017;11:1-13.
  2. European Centre for Disease Prevention and Control. Hepatitis B and C epidemiology in selected population groups in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2018.
  3. European Union HCV Collaborators. Hepatitis C virus prevalence and level of intervention required to achieve the WHO targets for elimination in the European Union by 2030: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2:325–336.
  4. World Health Organization. Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection 2018. Available at: https://www.who.int/hepatitis/publications/en/ (accessed October 2018).
  5. EASL. EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2018. J Hepatol 2018;69:461-511.
  6. Lavanchy D. Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment, and current and emerging prevention and control measures. J Viral Hepat 2004;11:97–107.
  7. National Institute for Health and Care Excellence. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): assessment and management. July 2016; available at: https://nice.org.uk/guidance/ng49 (accessed December 2018).
  8. Chalasani N, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2018;67:328-57.
  9. EASL. Clinical practice guidelines on the management of hepatitis B virus infection 2017. Available at: https://www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines (accessed November 2018).

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz